Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Informacja dotycząca wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hażlachu informuje, że od 1 stycznia 2018r. Karta Dużej Rodziny dostępna jest w dwóch formach: tradycyjnej (tj. plastikowej) i elektronicznej (tj. na urządzeniach mobilnych).

Od 1 stycznia 2019r. prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci.

Prawo do Karty Dużej Rodziny przysługuje także dzieciom:

- w wieku do ukończenia 18 roku życia,

- w wieku do ukończenia 25 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej,

- bez ograniczeń wiekowych, w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, ale tylko w przypadku, gdy w chwili składania wniosku w rodzinie jest co najmniej troje dzieci spełniających powyższe warunki.

Należy pamiętać, że prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny nie przysługuje rodzicowi, którego sąd pozbawił władzy rodzicielskiej  lub któremu sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, chyba że sąd nie pozbawił go władzy rodzicielskiej lub jej nie ograniczył lub jej nie ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do conajmniej trojga dzieci, prawo to nie przysługuje również rodzicowi zastępczemu lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka, w przypadku gdy sąd orzekł o odebraniu im dzieci z uwagi na niewłaściwe sprawowanie pieczy zastępczej.

Spersonalizowana Karta wydawana jest bezpłatnie każdemu członkowi rodziny wielodzietnej spełniającej ww. warunki. Rodzice, przez których rozumie się także rodziców zastępczych lub osoby prowadzące rodzinny dom dziecka, mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej, maksymalnie do osiągnięcia 25 roku życia. Osoby posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności otrzymują Kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.

Karta przyznawana jest również dzieciom umieszczonym w rodzinnej pieczy zastępczej (formami rodzinnej pieczy zastępczej są: rodzina zastępcza spokrewniona, niezawodowa, zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna oraz rodzinny dom dziecka) na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Rodziny wielodzietne mają możliwość złożenia wniosku o Kartę Dużej Rodziny w formie elektronicznej za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia. Wypełnienie wniosku za pośrednictwem PIU Emp@tia zajmuje znacznie mniej czasu, niż w formie tradycyjnej, w szczególności gdy wniosek dotyczy jedynie domówienia elektronicznych kart dla osób, które posiadają już Karty tradycyjne. Istnieje również możliwość złożenia wniosku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Hażlachu ul. Główna 57 43-419 Hażlach

Dzięki Karcie Dużej Rodziny osoby z rodzin wielodzietnych mogą korzystać z różnych zniżek.

Aktualny wykaz zniżek znajduje się na stronie: empatia.mpips.gov.pl

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 395
Podmiot udostępniający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hażlachu
Nazwa dokumentu: Informacja dotycząca wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Sojka Marek
Osoba, która udostępnia informację: Sojka Marek
Data wytworzenia informacji: 18.09.2020 07:52:26
Data udostępnienia informacji: 18.09.2020 07:53:32
Data ostatniej aktualizacji: 10.12.2020 07:29:58
Rejestr zmian