Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Informacja o uzyskaniu Karty Dużej Rodziny
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hażlachu informuje, iż od dnia 16 czerwca 2014 roku przyjmowane są wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny. Uprawnione do otrzymania Kart są rodziny wielodzietne niezależnie od dochodu, z co najmniej trojgiem dzieci:
  1. w wieku do ukończenia 18 roku życia;
  2. w wieku do ukończenia 25 roku życia- w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej;
  3. bez ograniczeń wiekowych- w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
Wniosek o przyznanie karty składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej. Karta Dużej Rodziny będzie uprawniała do możliwości skorzystania ze zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Posiadacze Karty będą mieli możliwość skorzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej, czy transportowej na terenie całego kraju. Pozwoli to na obniżenie kosztów comiesięcznych rachunków oraz umożliwienia spędzenia aktywnego czasu dla całej wielodzietnej rodziny.
 
Wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny można pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej  www.mpips.gov.pl oraz BIP Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hażlachu www.gops.hazlach.samorzady.pl
 
Druki wniosku są również dostępne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Hażlachu.
Składając wniosek o wydanie Karty okazuje się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających uprawnienia do przyznania Karty w szczególności:
  1. w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica- dokument potwierdzający tożsamość;
  2. w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia- akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
  3. w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia- dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
  4. w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia- dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
  5. w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka - postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
  6. w przypadku osób, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej- zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.
Bliższe informacje na temat Karty Dużej Rodziny można uzyskać w siedzibie naszego Ośrodka  lub pod numerem telefonu 33 8569 600. Aktualny wykaz uprawnień wynikających z Karty Dużej Rodziny dostępny jest na stronie www.rodzina.gov.pl
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 428
Podmiot udostępniający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hażlachu
Nazwa dokumentu: Informacja o uzyskaniu Karty Dużej Rodziny
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Sojka Marek
Osoba, która udostępnia informację: Sojka Marek
Data wytworzenia informacji: 18.09.2020 07:51:13
Data udostępnienia informacji: 18.09.2020 07:52:05
Data ostatniej aktualizacji: 10.12.2020 07:29:46
Rejestr zmian