Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Deklaracja dostępności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hażlachu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej  https://gops.hazlach.samorzady.pl/.

Data publikacji strony internetowej: 2020-09-16. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-28.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
  • brak formularza kontaktowego,
  • brak ważnego certyfikatu SSL,
  • błędy w CSS W3C.level 3

Aktualnie trwają prace nad pełnym dostosowaniem strony internetowej do wymogów prawnych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można częściowo korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobami kontaktowymi są koordynator Magdalena Bąkowskagops@hazlach.pllub Marek Sojkagops@hazlach.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu  33 856 96 00. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hażlachu mieści się przy ul. Głównej 37

Parter: Sala przyjęć,   

I piętro: Gminna Bibliotek Publiczna.   

II piętro: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hażlachu.   

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Wejście główne do budynku jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

W budynku znajduje się winda. Toaleta dla osób poruszających się na wózkach znajduje się w budynku.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

W budynku nie ma pętli indukcyjnych, platform, informacji głosowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Zostosowano tablice informacyjne w alfabecie Braille’a oraz oznaczono w sposób kontrastowy drzwi wejściowe do sal.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Na parkingu znajdują się miejsca wyznaczonego dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Budynek nie jest wyposażony w aplikację tłumacza polskiego języka migowego.

Dane teleadresowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hażlachu:   

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hażlachu, ul. Główna 37, 43-419 Hażlach,
adres e-mail: gops@hazlach.pl,
nr tel. 33 856 96 00, 33 856 93 23

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 964
Podmiot udostępniający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hażlachu
Nazwa dokumentu: Deklaracja dostępności
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Sojka Marek
Osoba, która udostępnia informację: Sojka Marek
Data wytworzenia informacji: 16.09.2020 07:40:58
Data udostępnienia informacji: 16.09.2020 07:43:25
Data ostatniej aktualizacji: 28.03.2022 07:18:32
Rejestr zmian