logo

Statystyki odwiedzin
 Liczba   Tytuł
952   Monika Dziadek
924   Nabór na wolne stanowisko
868   Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hażlachu
773   Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hażlachu Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor ds. pomocy społecznej obsługi kasy
754   Ogłoszenie o naborze
739   INFORMACJA dotycząca udzielania bezpłatnych porad prawnych osobom dotkniętym przemocą w rodzinie
729   Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Cieszynie
727   Projekty systemowe
681   Finanse
674   Kwestionariusz osobowy
664   Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko podinspektora ds. pomocy społecznej i obsługi kasy
661   UWAGA!! Zmiana godzin otwarcia kasy GOPS w Hażlachu
660   Zarządzenie Nr 3/2007 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hażlachu z dnia 3 stycznia 2007r. w sprawie: zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego
657   Uchwała nr III/9/90 w sprawie powołania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hażlachu
645   Struktura własnościowa, Majątek
645   Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hażlachu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Referent ds. funduszu alimentacyjnego
638   Informacja o uzyskaniu Karty Dużej Rodziny
635   Informacja dotycząca świadczeń rodzinnych
621   Unieważnienie naboru na stanowisko: Kierownika Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Wsparcia Dziennego - Świetlicy Środowiskowej w Zamarskach
619   Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora ds. pomocy społecznej i obsługi kasy
602   Świadczenia rodzinne - Informacja
595   Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hażlachu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor ds. księgowości i zaliczki alimentacyjnej
595   Regulamin organizacyjny
591   Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hażlachu za 2006r.
581   Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hażlachu ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej Wsparcia Dziennego - Świelicy Środowiskowej
556   Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hażlachu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor ds. pomocy społecznej i obsługi kasy
554   Janina Banot
554   Pomoc społeczna
549   zdjecia
545   ZALICZKA ALIMENTACYJNA
540   Realizacja projektu systemowego w roku 2009
524   POMOC SPOŁECZNA
515   Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze:podinspektor do spraw pomocy społecznej i obsługi kasy
514   Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora do spraw pomocy społecznej i obsługi kasy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Hażlachu
512  
499   Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
498   Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: inspektor ds. księgowości i zaliczki alimentacyjnej
498   REWOLUCJA W ŚWIADCZENIU PIELĘGNACYJNYM!
495   Zaproszenie do skadania ofert na pełnienie funkcji - Asystenta rodziny w ramach umowy zlecenia
492  
476   Pomoc społeczna
463   Pomoc społeczna
461   Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego
457   Informacja o wynikach naboru na stanowisko inspektora ds.księgowości i zaliczki alimentacyjnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Hażlachu
452   Realizacja projektu systemowego w roku 2010
449   Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko referenta ds. funduszu alimentacyjnego w wymiarze 3/4 etatu
441   Informacja o wynikach naboru
440   Informacja o wynikach testu kwalifikacyjnego
431   Zaliczka alimentacyjna
430   INFORMACJA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
428   Zaliczka alimentacyjna
427   Informacja o wynikach naboru na stanowisko referent ds. funduszu alimentacyjnego w wymiarze 3/4 etatu
418   Realizacja projektu systemowego w 2012r.
414   Informacja dotycząca terminów składania wniosków na nowy okres zasiłkowy 2012/2013 w zakresie świadczeń rodzinnych.
414   Harmonogram przyjmowania wniosków
399   Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego
396   Informacja dotycząca przedłużenia okresu zasiłkowego w świadczeniach rodzinnych
395   Zaliczka alimentacyjna
393   Informacja w sprawie weryfikacji kwot kryteriów dochodowych i wysokości świadczeń rodzinnych od dnia 1 listopada 2012 r.
392   Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka
388   Infromacja o wynikach naboru ogłoszonego w dniu 5.04.2016r
386   Dodatek z tytułu urodzenia dziecka
386   Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka
382   Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania
377   Dodatki do zasiłku rodzinnego
375  
369  
367   Dodatki do zasiłku rodzinnego
366   Nabór na wolne stanowisko ds. księgowości
364  
363   Zaliczka alimentacyjna
360  
358   Informator rodzina 500+
355   Zaliczka alimentacyjna
355   Informacja w sprawie weryfikacji kwot kryteriów dochodowych i wysokości świadczeń rodzinnych od dnia 1 listopada 2012 r.
354   Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
352   Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka
349   Informacja o otrzymanych środkach finansowych z budżetu Województwa Śląskiego na pokrycie skutków powodzi
347   Informacja dotycząca terminów składania wniosków na nowy okres zasiłkowy 2012/2013 w zakresie świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
347   Informacja
345   Realizacja projektu systemowego w roku 2011
344   Informacja dotycząca terminów składania wniosków na nowy okres zasiłkowy 2012/2013 w zakresie świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
341   Kwestionariusz osobowy
338   Informacje o rekrutacji do projektu Dobry staż i pracę masz organizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie
337   Protokół kontroli ZUS z dnia 12 stycznia 2015r.
335  
331   Zasiłek rodzinny oraz dodatki
328   Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
327  
322  
322   Informacja dot. projektu Powiatowego Urzędu Pracy w Cieszynie "Kolorowe jutro"
320   Monitoring współpracy urzędów pracy i ośrodków pomocy społecznej oraz identyfikacja i upowszechnienie dobry praktyk w tym zakresie, który jest realizowany przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich
320   NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
317   Realizacja przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie projektu pn. Języki nam nie obce
316   Świadczenia rodzinne
316   Informacja
313   Informacja w sprawie zmian kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.
312  
310   Informacja dotycząca terminów składania wniosków na nowy okres zasiłkowy 2012/2013 w zakresie świadczeń rodzinnych.
301   Cyfryzacja naziemnej telewizji cyfrowej - jak przygotować się do wyłączenia sygnału analogowego
297   Wystąpienie pokontrolne- kontrola wewnętrzna z dnia 19 stycznia 2015r
296   Uwaga metanol zabija
284   INFORMACJA
282   Informacja
270   zalaczniki
268   Informacja
263   Realizacja przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie projektu pn. Języki nam nie obce
260   Realizacja przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie projektu pn.
254   Informacja o działalności Regionalnego Ośrodka Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w Cieszynie
246   Ogłoszenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hażlachu
242   Informacja na temat działania Ośrodka Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem
238   Informacja na temat Punktu Konsultacyjnego ds. narkomanii
228   Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
208   Wystąpienie pokontrolne- kontrola Państwowej Inspekcji Pracy z dnia 12 lutego 2016r.
197   Informacja o projekcie realizowanym przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie
189  
185   Informacja o konkursie ogłoszonym przez MPiPS
185   Informacja o Programie Pomocy Dzieciom
185  
182  
175   Projekt "Śląskie dla Seniora - Śląska Karta Seniora"
174   Informacja o uzyskaniu Karty Dużej Rodziny
174   Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hażlachu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
167   Projekt pn. Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30 +
166   Nabór pomysłów na przedsiębiorstwa społeczne.
166   Informacja o nowych działaniach związanych z pomocą dzieciom i rodzinie.
159   Informacja dla bezdomnych
150   Projekt konkursowy pn. "Stawiamy na działanie"
148   Nabór na wolne stanowisko
148   Projekt pozakonkursowy pn. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie cieszyńskim (II)"
146   Wyniki testu kwalifikacyjnego
145   Giełda Pracy
144   Projekt pozakonkursowy
141   INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU NABORU DO PROJEKTU
134  
134   Nabór na wolne stanowisko
132   Baza teleadresowa podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie.
132   Projekt pt. "Akcja Aktywizacja"
132   Realizacja projektu "Kwalifikacje zawodowe gwarancją udanego powrotu na rynek pracy"
129   Zostań partnerem Karty Dużej Rodziny
129   Ogłoszenie o naborze WRZESIEŃ 2017
128   Nabór na wolne stanowisko
127   Zasiłek rodzinny oraz dodatki
126   INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
124   Nabór na wolne stanowisko
123   Projekt konkursowy pn. "Stawiamy na działanie"
123   WYNIKI NABORU
122   OGŁOSZENIE
115  
109   Pomoc dla osób bezdomnych w okresie zimowym 2016/2017
107   INFORMACJA
105  
104   Zostań partnerem Karty Dużej Rodziny
97   POMOC ŻYWNOŚCIOWA
89   INFORMACJA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY w CIESZYNIE
85   PROJEKT PN. "PRACA DŹWIGNIĄ SUKCESU"
83   Zaproszenie na Konferencję
79   ROZMOWA KWALIFIKACYJNA
74   NOWY PROJEKT OHP
68   Ogłoszenie
66   Informacja
63   Rodzina 500+. Świadczenie wychowawcze
63   NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE WRZESIEŃ 2018
62   Dyżur eksperta ZUS
59   POMOC SPOŁECZNA
59   Informacja Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
58   Informacja
58   Wyniki kontroli przeprowadzonej w roku 2017
57   NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE PAŹDZIERNIK 2018
54   NABÓR NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO
52   TARGI
50   POMOC ŻYWNOŚCIOWA
50   Świadczenie wychowawcze 500+
50   NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE SIEPIEŃ 2018
43   Program DOBRY START
41   Świadczenie rodzicielskie
38   Informacja o wynikach naboru
37   POMOC ŻYWNOŚCIOWA
37   STATUT GOPS
32   KARTA DUŻEJ RODZINY
29   Klauzula informacyjna
28   Specjalny zasiłek opiekuńczy
28   Przyjmowanie wniosków
26  
25   Akcja "DORADCY PODATKOWI NIEPEŁNOSPRAWNYM"
25   Informacja o wynikach naboru WRZESIEŃ 2018
23   Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
23   Klauzula informacyjna
23   HARMONOGRAM PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW
22   NABÓR NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO
19   NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
19   NIEODPŁATNE PORADY PRAWNE
19   Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka
19   Pomoc Społeczna
19   STYPENDIUM SZKOLNE
18   STATUT
16   Fundusz alimentacyjny
16  
14   KOLEJNY ETAP REKRUTACJI PAŹDZIERNIK 2018 na stanowisko ds. księgowości i pieczy zastępczej
13   Świadczenia rodzinne
13   POMOC ŻYWNOŚCIOWA
12   Świadczenia rodzinne, wychowawcze, fundusz alimentacyjny
10   WYNIKI NABORU
8  
7   Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka
6  
5   Informacja o wynikach naboru

 Liczba   Kategoria
34576   Strona główna
4677   Tablica ogłoszeń
3588   Pomoc społeczna
2420   Dział świadczeń wychowawczych,rodzinnych,alimentacyjnych
1756   Zasiłek rodziny
1709   Statut GOPS
1701   Nabór na wolne stanowisko
1623   Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka
1620   Świadczenie pielęgnacyjne
1525   Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego
1447   Projekty systemowe
1441   Podstawa prawna
1402   Fundusz alimentacyjny
1400   Zasiłek pielęgnacyjny
1384   z tyt. opieki nad dzieckiem w ok. korzystania z ur. wych
1315   z tytułu urodzenia dziecka
1295   Pomoc społeczna
1270   Organizacja GOPS
1136   Świadczenia rodzinne
1118   z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania
1100   Świadczenia opiekuńcze
1091   Działalność GOPS, Finanse
1073   z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego
1070   z tytułu samotnego wychowywania dziecka
1043   Dodatki do zasiłku rodzinnego
1036   z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
976   Regulamin organizacyjny
928   Rejestry, ewidencje, archiwa
927   Struktura własnościowa, Majątek
912   z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka
835   Informacje o podmiocie
808   Kontrole
786   Karta dużej rodziny
739   Przyjmowanie i załatwianie spraw
713   500 +
578   Informacja dla osób niepełnosprawnych
533   NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE
489   INFORMACJA
479   Świadczenie rodzicielskie
399   Specjalny zasiłek opiekuńczy
333   Wyniki kontroli rok 2015
326   Okres zasiłkowy 2017/2018
297   Wyniki kontroli rok 2016
254   Harmonogram przyjmowania wniosków
84   Wyniki kontroli przeprowadzonej w roku 2017
61   WYNIKI NABORU
39   Ochrona danych osobowych
licznik odwiedzin: 161499