logo

Statystyki odwiedzin
 Liczba   Tytuł
878   Monika Dziadek
793   Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hażlachu
749   Nabór na wolne stanowisko
713   Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hażlachu Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor ds. pomocy społecznej obsługi kasy
713   Rodzina 500+. Świadczenie wychowawcze
681   INFORMACJA dotycząca udzielania bezpłatnych porad prawnych osobom dotkniętym przemocą w rodzinie
675   Projekty systemowe
673   Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Cieszynie
610   Kwestionariusz osobowy
606   Finanse
606   Ogłoszenie o naborze
593   Zarządzenie Nr 3/2007 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hażlachu z dnia 3 stycznia 2007r. w sprawie: zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego
591   Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko podinspektora ds. pomocy społecznej i obsługi kasy
589   Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hażlachu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Referent ds. funduszu alimentacyjnego
577   Struktura własnościowa, Majątek
575   Uchwała nr III/9/90 w sprawie powołania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hażlachu
572   Informacja dotycząca świadczeń rodzinnych
558   Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora ds. pomocy społecznej i obsługi kasy
555   Unieważnienie naboru na stanowisko: Kierownika Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Wsparcia Dziennego - Świetlicy Środowiskowej w Zamarskach
548   Świadczenia rodzinne - Informacja
541   Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hażlachu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor ds. księgowości i zaliczki alimentacyjnej
537   Regulamin organizacyjny
532   Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hażlachu za 2006r.
527   Informacja o uzyskaniu Karty Dużej Rodziny
519   Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hażlachu ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej Wsparcia Dziennego - Świelicy Środowiskowej
518   UWAGA!! Zmiana godzin otwarcia kasy GOPS w Hażlachu
500   Pomoc społeczna
497   zdjecia
495   Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hażlachu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor ds. pomocy społecznej i obsługi kasy
493   Janina Banot
479   Realizacja projektu systemowego w roku 2009
468   POMOC SPOŁECZNA
459   Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora do spraw pomocy społecznej i obsługi kasy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Hażlachu
453   Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze:podinspektor do spraw pomocy społecznej i obsługi kasy
447   Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: inspektor ds. księgowości i zaliczki alimentacyjnej
445   Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
444   ZALICZKA ALIMENTACYJNA
442  
433   Zaproszenie do skadania ofert na pełnienie funkcji - Asystenta rodziny w ramach umowy zlecenia
430   REWOLUCJA W ŚWIADCZENIU PIELĘGNACYJNYM!
421   Pomoc społeczna
412  
406   Informacja o wynikach naboru na stanowisko inspektora ds.księgowości i zaliczki alimentacyjnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Hażlachu
396   Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko referenta ds. funduszu alimentacyjnego w wymiarze 3/4 etatu
395   Realizacja projektu systemowego w roku 2010
393   Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego
388   Pomoc społeczna
375   Zaliczka alimentacyjna
371   Informacja o wynikach naboru na stanowisko referent ds. funduszu alimentacyjnego w wymiarze 3/4 etatu
367   Zaliczka alimentacyjna
367   INFORMACJA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
366   Realizacja projektu systemowego w 2012r.
350   Informacja dotycząca terminów składania wniosków na nowy okres zasiłkowy 2012/2013 w zakresie świadczeń rodzinnych.
345   Informacja dotycząca przedłużenia okresu zasiłkowego w świadczeniach rodzinnych
343   Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego
340   Informacja w sprawie weryfikacji kwot kryteriów dochodowych i wysokości świadczeń rodzinnych od dnia 1 listopada 2012 r.
337   Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka
337   Zaliczka alimentacyjna
335   Dodatek z tytułu urodzenia dziecka
333   Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania
332   Informacja o wynikach testu kwalifikacyjnego
331   Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka
319  
319  
317   Informacja o wynikach naboru
315   Dodatki do zasiłku rodzinnego
312  
308   Zaliczka alimentacyjna
303   Zaliczka alimentacyjna
302   Dodatki do zasiłku rodzinnego
301   Informacja o otrzymanych środkach finansowych z budżetu Województwa Śląskiego na pokrycie skutków powodzi
300   Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
300   Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka
299   Informacja w sprawie weryfikacji kwot kryteriów dochodowych i wysokości świadczeń rodzinnych od dnia 1 listopada 2012 r.
295  
295   Realizacja projektu systemowego w roku 2011
292   Informacja dotycząca terminów składania wniosków na nowy okres zasiłkowy 2012/2013 w zakresie świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
292  
290   Informacja dotycząca terminów składania wniosków na nowy okres zasiłkowy 2012/2013 w zakresie świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
289   Kwestionariusz osobowy
286   Informacja
286   Infromacja o wynikach naboru ogłoszonego w dniu 5.04.2016r
281   Informacje o rekrutacji do projektu Dobry staż i pracę masz organizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie
281  
279   Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
274  
273   Świadczenia rodzinne
272  
265   Informacja dot. projektu Powiatowego Urzędu Pracy w Cieszynie "Kolorowe jutro"
264   Świadczenia rodzinne
264   Monitoring współpracy urzędów pracy i ośrodków pomocy społecznej oraz identyfikacja i upowszechnienie dobry praktyk w tym zakresie, który jest realizowany przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich
262  
262   Zasiłek rodzinny oraz dodatki
259   Informacja dotycząca terminów składania wniosków na nowy okres zasiłkowy 2012/2013 w zakresie świadczeń rodzinnych.
259   Informacja w sprawie zmian kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.
259   Informacja
258   Nabór na wolne stanowisko ds. księgowości
257   Realizacja przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie projektu pn. Języki nam nie obce
256   Protokół kontroli ZUS z dnia 12 stycznia 2015r.
249   Cyfryzacja naziemnej telewizji cyfrowej - jak przygotować się do wyłączenia sygnału analogowego
242   Uwaga metanol zabija
241   Informator rodzina 500+
235   Wystąpienie pokontrolne- kontrola wewnętrzna z dnia 19 stycznia 2015r
234   Informacja
231   Harmonogram przyjmowania wniosków
217   zalaczniki
213   Informacja
211   Realizacja przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie projektu pn. Języki nam nie obce
210   Realizacja przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie projektu pn.
201   Informacja o działalności Regionalnego Ośrodka Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w Cieszynie
197  
187   Świadczenia rodzinne
183   Informacja na temat działania Ośrodka Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem
176   Informacja na temat Punktu Konsultacyjnego ds. narkomanii
165   INFORMACJA
155   Ogłoszenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hażlachu
150   Informacja o projekcie realizowanym przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie
147   Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
137   Wystąpienie pokontrolne- kontrola Państwowej Inspekcji Pracy z dnia 12 lutego 2016r.
136   Informacja o Programie Pomocy Dzieciom
133   Informacja o konkursie ogłoszonym przez MPiPS
125  
124   Świadczenie rodzicielskie
120   Informacja o uzyskaniu Karty Dużej Rodziny
115   Projekt "Śląskie dla Seniora - Śląska Karta Seniora"
112   Nabór pomysłów na przedsiębiorstwa społeczne.
110  
107   Projekt pn. Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30 +
105   Informacja o nowych działaniach związanych z pomocą dzieciom i rodzinie.
104  
103  
101   Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hażlachu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
101   Specjalny zasiłek opiekuńczy
96   Informacja dla bezdomnych
86   Nabór na wolne stanowisko
79  
78   Nabór na wolne stanowisko
78   Fundusz alimentacyjny
76   Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka
76   Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
75   Zasiłek rodzinny oraz dodatki
75   INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU NABORU DO PROJEKTU
74   Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka
73   Nabór na wolne stanowisko
72  
72   Projekt pozakonkursowy pn. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie cieszyńskim (II)"
72   Giełda Pracy
70   Nabór na wolne stanowisko
70   Projekt pozakonkursowy
70   Projekt konkursowy pn. "Stawiamy na działanie"
67  
59   Baza teleadresowa podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie.
58   Zostań partnerem Karty Dużej Rodziny
57  
57   Projekt pt. "Akcja Aktywizacja"
56   INFORMACJA
55   Projekt konkursowy pn. "Stawiamy na działanie"
54   Ogłoszenie o naborze WRZESIEŃ 2017
50   Zostań partnerem Karty Dużej Rodziny
47   Realizacja projektu "Kwalifikacje zawodowe gwarancją udanego powrotu na rynek pracy"
43   Pomoc dla osób bezdomnych w okresie zimowym 2016/2017
41   OGŁOSZENIE
22   INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
21   PROJEKT PN. "PRACA DŹWIGNIĄ SUKCESU"
21   Zaproszenie na Konferencję
17   Pomoc Społeczna
16   INFORMACJA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY w CIESZYNIE
4   Dyżur eksperta ZUS
3   POMOC SPOŁECZNA
2   NOWY PROJEKT OHP

 Liczba   Kategoria
27871   Strona główna
4271   Tablica ogłoszeń
3117   Pomoc społeczna
2119   Świadczenia rodzinne
1606   Zasiłek rodziny
1568   Statut GOPS
1471   Świadczenie pielęgnacyjne
1378   Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka
1368   Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego
1323   Podstawa prawna
1304   Projekty systemowe
1301   Nabór na wolne stanowisko
1280   Fundusz alimentacyjny
1252   Zasiłek pielęgnacyjny
1247   z tyt. opieki nad dzieckiem w ok. korzystania z ur. wych
1190   z tytułu urodzenia dziecka
1168   Pomoc społeczna
1159   Organizacja GOPS
1037   Świadczenia rodzinne
1002   z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania
995   Świadczenia opiekuńcze
994   Działalność GOPS, Finanse
958   z tytułu samotnego wychowywania dziecka
938   Dodatki do zasiłku rodzinnego
930   z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego
907   z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
884   Regulamin organizacyjny
853   Rejestry, ewidencje, archiwa
834   Struktura własnościowa, Majątek
814   z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka
799   Fundusz alimentacyjny
749   Informacje o podmiocie
732   Kontrole
675   Karta dużej rodziny
657   Przyjmowanie i załatwianie spraw
563   500 +
528   Informacja o wynikach testu kwalifikacyjnego
492   Informacja dla osób niepełnosprawnych
421   Informacja o wynikach naboru
367   Informator RODZINA 500_
355   Informacja o wynikach naboru
315   INFORMACJA
284   Specjalny zasiłek opiekuńczy
273   Świadczenie rodzicielskie
258   Wyniki kontroli rok 2015
236   Ogłoszenie o naborze
197   Wyniki kontroli rok 2016
171   Nabór na stanowisko Asystenta rodziny
138   Okres zasiłkowy 2017/2018
101   Harmonogram przyjmowania wniosków
84   NABÓR WRZESIEŃ 2017
30   WYNIKI NABORU
licznik odwiedzin: 135005