logo

Statystyki odwiedzin
 Liczba   Tytuł
888   Monika Dziadek
802   Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hażlachu
773   Nabór na wolne stanowisko
747   Rodzina 500+. Świadczenie wychowawcze
720   Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hażlachu Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor ds. pomocy społecznej obsługi kasy
687   INFORMACJA dotycząca udzielania bezpłatnych porad prawnych osobom dotkniętym przemocą w rodzinie
681   Projekty systemowe
680   Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Cieszynie
657   Ogłoszenie o naborze
616   Kwestionariusz osobowy
614   Finanse
602   Zarządzenie Nr 3/2007 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hażlachu z dnia 3 stycznia 2007r. w sprawie: zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego
599   Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko podinspektora ds. pomocy społecznej i obsługi kasy
595   Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hażlachu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Referent ds. funduszu alimentacyjnego
584   Uchwała nr III/9/90 w sprawie powołania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hażlachu
584   Struktura własnościowa, Majątek
579   Informacja dotycząca świadczeń rodzinnych
566   Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora ds. pomocy społecznej i obsługi kasy
565   Unieważnienie naboru na stanowisko: Kierownika Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Wsparcia Dziennego - Świetlicy Środowiskowej w Zamarskach
563   UWAGA!! Zmiana godzin otwarcia kasy GOPS w Hażlachu
555   Świadczenia rodzinne - Informacja
547   Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hażlachu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor ds. księgowości i zaliczki alimentacyjnej
545   Regulamin organizacyjny
540   Informacja o uzyskaniu Karty Dużej Rodziny
539   Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hażlachu za 2006r.
528   Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hażlachu ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej Wsparcia Dziennego - Świelicy Środowiskowej
505   Pomoc społeczna
504   zdjecia
501   Janina Banot
501   Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hażlachu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor ds. pomocy społecznej i obsługi kasy
485   Realizacja projektu systemowego w roku 2009
475   POMOC SPOŁECZNA
466   Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora do spraw pomocy społecznej i obsługi kasy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Hażlachu
459   Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze:podinspektor do spraw pomocy społecznej i obsługi kasy
454   ZALICZKA ALIMENTACYJNA
452   Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: inspektor ds. księgowości i zaliczki alimentacyjnej
451   Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
451  
441   Zaproszenie do skadania ofert na pełnienie funkcji - Asystenta rodziny w ramach umowy zlecenia
439   REWOLUCJA W ŚWIADCZENIU PIELĘGNACYJNYM!
427   Pomoc społeczna
419  
411   Informacja o wynikach naboru na stanowisko inspektora ds.księgowości i zaliczki alimentacyjnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Hażlachu
403   Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko referenta ds. funduszu alimentacyjnego w wymiarze 3/4 etatu
400   Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego
400   Realizacja projektu systemowego w roku 2010
393   Pomoc społeczna
381   Zaliczka alimentacyjna
377   Informacja o wynikach naboru na stanowisko referent ds. funduszu alimentacyjnego w wymiarze 3/4 etatu
376   INFORMACJA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
372   Zaliczka alimentacyjna
370   Realizacja projektu systemowego w 2012r.
356   Informacja dotycząca terminów składania wniosków na nowy okres zasiłkowy 2012/2013 w zakresie świadczeń rodzinnych.
350   Informacja dotycząca przedłużenia okresu zasiłkowego w świadczeniach rodzinnych
349   Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego
348   Informacja o wynikach testu kwalifikacyjnego
346   Informacja w sprawie weryfikacji kwot kryteriów dochodowych i wysokości świadczeń rodzinnych od dnia 1 listopada 2012 r.
344   Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka
344   Zaliczka alimentacyjna
340   Dodatek z tytułu urodzenia dziecka
338   Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania
337   Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka
337   Informacja o wynikach naboru
326  
324  
321   Dodatki do zasiłku rodzinnego
320  
314   Zaliczka alimentacyjna
309   Zaliczka alimentacyjna
308   Dodatki do zasiłku rodzinnego
307   Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
306   Informacja o otrzymanych środkach finansowych z budżetu Województwa Śląskiego na pokrycie skutków powodzi
306   Informacja w sprawie weryfikacji kwot kryteriów dochodowych i wysokości świadczeń rodzinnych od dnia 1 listopada 2012 r.
305   Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka
301  
301   Realizacja projektu systemowego w roku 2011
300   Infromacja o wynikach naboru ogłoszonego w dniu 5.04.2016r
299   Informacja dotycząca terminów składania wniosków na nowy okres zasiłkowy 2012/2013 w zakresie świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
296  
296   Informacja dotycząca terminów składania wniosków na nowy okres zasiłkowy 2012/2013 w zakresie świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
296   Informacja
294   Kwestionariusz osobowy
293  
288   Informacje o rekrutacji do projektu Dobry staż i pracę masz organizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie
283   Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
280  
279   Świadczenia rodzinne
277  
277   Nabór na wolne stanowisko ds. księgowości
274   Harmonogram przyjmowania wniosków
272   Informacja dot. projektu Powiatowego Urzędu Pracy w Cieszynie "Kolorowe jutro"
270   Świadczenia rodzinne
269   Monitoring współpracy urzędów pracy i ośrodków pomocy społecznej oraz identyfikacja i upowszechnienie dobry praktyk w tym zakresie, który jest realizowany przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich
268   Zasiłek rodzinny oraz dodatki
267  
266   Protokół kontroli ZUS z dnia 12 stycznia 2015r.
265   Informacja
264   Informacja dotycząca terminów składania wniosków na nowy okres zasiłkowy 2012/2013 w zakresie świadczeń rodzinnych.
264   Informacja w sprawie zmian kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.
263   Realizacja przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie projektu pn. Języki nam nie obce
257   Informator rodzina 500+
254   Cyfryzacja naziemnej telewizji cyfrowej - jak przygotować się do wyłączenia sygnału analogowego
248   Uwaga metanol zabija
242   Wystąpienie pokontrolne- kontrola wewnętrzna z dnia 19 stycznia 2015r
239   Informacja
224   zalaczniki
220   Informacja
217   Realizacja przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie projektu pn. Języki nam nie obce
215   Realizacja przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie projektu pn.
206   Informacja o działalności Regionalnego Ośrodka Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w Cieszynie
204  
194   Świadczenia rodzinne
190   Informacja na temat działania Ośrodka Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem
183   Informacja na temat Punktu Konsultacyjnego ds. narkomanii
178   INFORMACJA
166   Ogłoszenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hażlachu
155   Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
154   Informacja o projekcie realizowanym przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie
144   Wystąpienie pokontrolne- kontrola Państwowej Inspekcji Pracy z dnia 12 lutego 2016r.
140   Informacja o Programie Pomocy Dzieciom
139   Informacja o konkursie ogłoszonym przez MPiPS
133   Świadczenie rodzicielskie
131  
126   Informacja o uzyskaniu Karty Dużej Rodziny
121   Projekt "Śląskie dla Seniora - Śląska Karta Seniora"
118   Nabór pomysłów na przedsiębiorstwa społeczne.
117  
114   Projekt pn. Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30 +
113   Specjalny zasiłek opiekuńczy
111   Informacja o nowych działaniach związanych z pomocą dzieciom i rodzinie.
110  
110  
109   Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hażlachu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
102   Informacja dla bezdomnych
102   Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
93   Nabór na wolne stanowisko
87   Fundusz alimentacyjny
85  
83   Nabór na wolne stanowisko
81   Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka
81   Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka
80   Zasiłek rodzinny oraz dodatki
80   INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU NABORU DO PROJEKTU
78   Nabór na wolne stanowisko
78   Projekt pozakonkursowy pn. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie cieszyńskim (II)"
78   Giełda Pracy
77  
76   Nabór na wolne stanowisko
76   Projekt pozakonkursowy
76   Projekt konkursowy pn. "Stawiamy na działanie"
72  
67   Ogłoszenie o naborze WRZESIEŃ 2017
64   Baza teleadresowa podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie.
63   Zostań partnerem Karty Dużej Rodziny
62  
62   Projekt pt. "Akcja Aktywizacja"
62   Projekt konkursowy pn. "Stawiamy na działanie"
61   INFORMACJA
55   Zostań partnerem Karty Dużej Rodziny
53   Realizacja projektu "Kwalifikacje zawodowe gwarancją udanego powrotu na rynek pracy"
49   Pomoc dla osób bezdomnych w okresie zimowym 2016/2017
49   OGŁOSZENIE
49   INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
27   PROJEKT PN. "PRACA DŹWIGNIĄ SUKCESU"
26   Zaproszenie na Konferencję
26   Pomoc Społeczna
24   INFORMACJA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY w CIESZYNIE
16   NOWY PROJEKT OHP
16   POMOC ŻYWNOŚCIOWA
10   POMOC SPOŁECZNA
9   Dyżur eksperta ZUS

 Liczba   Kategoria
28667   Strona główna
4329   Tablica ogłoszeń
3198   Pomoc społeczna
2169   Świadczenia rodzinne
1616   Zasiłek rodziny
1582   Statut GOPS
1486   Świadczenie pielęgnacyjne
1393   Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka
1382   Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego
1347   Nabór na wolne stanowisko
1337   Podstawa prawna
1321   Projekty systemowe
1291   Fundusz alimentacyjny
1269   Zasiłek pielęgnacyjny
1265   z tyt. opieki nad dzieckiem w ok. korzystania z ur. wych
1199   z tytułu urodzenia dziecka
1190   Pomoc społeczna
1172   Organizacja GOPS
1042   Świadczenia rodzinne
1008   z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania
1003   Świadczenia opiekuńcze
1003   Działalność GOPS, Finanse
965   z tytułu samotnego wychowywania dziecka
948   Dodatki do zasiłku rodzinnego
937   z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego
933   z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
897   Regulamin organizacyjny
860   Rejestry, ewidencje, archiwa
843   Struktura własnościowa, Majątek
820   z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka
806   Fundusz alimentacyjny
754   Informacje o podmiocie
737   Kontrole
684   Karta dużej rodziny
665   Przyjmowanie i załatwianie spraw
571   500 +
555   Informacja o wynikach testu kwalifikacyjnego
501   Informacja dla osób niepełnosprawnych
442   Informacja o wynikach naboru
398   Informator RODZINA 500_
386   Informacja o wynikach naboru
330   INFORMACJA
310   Świadczenie rodzicielskie
297   Ogłoszenie o naborze
292   Specjalny zasiłek opiekuńczy
262   Wyniki kontroli rok 2015
215   Nabór na stanowisko Asystenta rodziny
202   Wyniki kontroli rok 2016
181   Okres zasiłkowy 2017/2018
134   NABÓR WRZESIEŃ 2017
110   Harmonogram przyjmowania wniosków
60   WYNIKI NABORU
licznik odwiedzin: 138227