logo

Statystyki odwiedzin
 Liczba   Tytuł
901   Monika Dziadek
815   Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hażlachu
804   Nabór na wolne stanowisko
790   Rodzina 500+. Świadczenie wychowawcze
732   Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hażlachu Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor ds. pomocy społecznej obsługi kasy
700   INFORMACJA dotycząca udzielania bezpłatnych porad prawnych osobom dotkniętym przemocą w rodzinie
691   Projekty systemowe
691   Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Cieszynie
685   Ogłoszenie o naborze
627   Kwestionariusz osobowy
626   Finanse
614   Zarządzenie Nr 3/2007 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hażlachu z dnia 3 stycznia 2007r. w sprawie: zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego
611   Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko podinspektora ds. pomocy społecznej i obsługi kasy
607   Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hażlachu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Referent ds. funduszu alimentacyjnego
596   Struktura własnościowa, Majątek
595   Uchwała nr III/9/90 w sprawie powołania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hażlachu
591   Informacja dotycząca świadczeń rodzinnych
584   UWAGA!! Zmiana godzin otwarcia kasy GOPS w Hażlachu
577   Unieważnienie naboru na stanowisko: Kierownika Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Wsparcia Dziennego - Świetlicy Środowiskowej w Zamarskach
576   Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora ds. pomocy społecznej i obsługi kasy
567   Świadczenia rodzinne - Informacja
559   Informacja o uzyskaniu Karty Dużej Rodziny
557   Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hażlachu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor ds. księgowości i zaliczki alimentacyjnej
554   Regulamin organizacyjny
549   Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hażlachu za 2006r.
539   Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hażlachu ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej Wsparcia Dziennego - Świelicy Środowiskowej
515   Pomoc społeczna
514   Janina Banot
514   zdjecia
511   Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hażlachu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor ds. pomocy społecznej i obsługi kasy
496   Realizacja projektu systemowego w roku 2009
485   POMOC SPOŁECZNA
476   Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora do spraw pomocy społecznej i obsługi kasy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Hażlachu
469  
468   ZALICZKA ALIMENTACYJNA
468   Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze:podinspektor do spraw pomocy społecznej i obsługi kasy
462   Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: inspektor ds. księgowości i zaliczki alimentacyjnej
461   Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
453   Zaproszenie do skadania ofert na pełnienie funkcji - Asystenta rodziny w ramach umowy zlecenia
451   REWOLUCJA W ŚWIADCZENIU PIELĘGNACYJNYM!
438   Pomoc społeczna
434  
420   Informacja o wynikach naboru na stanowisko inspektora ds.księgowości i zaliczki alimentacyjnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Hażlachu
415   Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko referenta ds. funduszu alimentacyjnego w wymiarze 3/4 etatu
412   Realizacja projektu systemowego w roku 2010
411   Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego
403   Pomoc społeczna
392   Zaliczka alimentacyjna
387   Informacja o wynikach naboru na stanowisko referent ds. funduszu alimentacyjnego w wymiarze 3/4 etatu
387   INFORMACJA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
383   Zaliczka alimentacyjna
382   Realizacja projektu systemowego w 2012r.
367   Informacja dotycząca terminów składania wniosków na nowy okres zasiłkowy 2012/2013 w zakresie świadczeń rodzinnych.
367   Informacja o wynikach testu kwalifikacyjnego
360   Informacja dotycząca przedłużenia okresu zasiłkowego w świadczeniach rodzinnych
359   Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego
359   Informacja o wynikach naboru
356   Zaliczka alimentacyjna
356   Informacja w sprawie weryfikacji kwot kryteriów dochodowych i wysokości świadczeń rodzinnych od dnia 1 listopada 2012 r.
354   Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka
350   Dodatek z tytułu urodzenia dziecka
348   Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania
347   Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka
338  
333  
331   Dodatki do zasiłku rodzinnego
331  
324   Zaliczka alimentacyjna
319   Zaliczka alimentacyjna
319   Dodatki do zasiłku rodzinnego
317   Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
316   Informacja w sprawie weryfikacji kwot kryteriów dochodowych i wysokości świadczeń rodzinnych od dnia 1 listopada 2012 r.
315   Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka
315   Informacja o otrzymanych środkach finansowych z budżetu Województwa Śląskiego na pokrycie skutków powodzi
314  
314   Infromacja o wynikach naboru ogłoszonego w dniu 5.04.2016r
311  
311   Realizacja projektu systemowego w roku 2011
309   Informacja dotycząca terminów składania wniosków na nowy okres zasiłkowy 2012/2013 w zakresie świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
307   Informacja
307   Nabór na wolne stanowisko ds. księgowości
306   Informacja dotycząca terminów składania wniosków na nowy okres zasiłkowy 2012/2013 w zakresie świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
306   Harmonogram przyjmowania wniosków
305  
304   Kwestionariusz osobowy
300   Informacje o rekrutacji do projektu Dobry staż i pracę masz organizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie
292   Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
290  
289   Świadczenia rodzinne
288  
288   Informator rodzina 500+
283   Informacja dot. projektu Powiatowego Urzędu Pracy w Cieszynie "Kolorowe jutro"
283   Protokół kontroli ZUS z dnia 12 stycznia 2015r.
281   Świadczenia rodzinne
281   Monitoring współpracy urzędów pracy i ośrodków pomocy społecznej oraz identyfikacja i upowszechnienie dobry praktyk w tym zakresie, który jest realizowany przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich
279   Zasiłek rodzinny oraz dodatki
278  
277   Informacja
277   Realizacja przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie projektu pn. Języki nam nie obce
274   Informacja dotycząca terminów składania wniosków na nowy okres zasiłkowy 2012/2013 w zakresie świadczeń rodzinnych.
274   Informacja w sprawie zmian kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.
264   Cyfryzacja naziemnej telewizji cyfrowej - jak przygotować się do wyłączenia sygnału analogowego
258   Uwaga metanol zabija
255   Wystąpienie pokontrolne- kontrola wewnętrzna z dnia 19 stycznia 2015r
249   Informacja
234   zalaczniki
231   Informacja
227   Realizacja przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie projektu pn. Języki nam nie obce
225   Realizacja przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie projektu pn.
217   Informacja o działalności Regionalnego Ośrodka Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w Cieszynie
214  
208   INFORMACJA
205   Świadczenia rodzinne
203   Informacja na temat działania Ośrodka Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem
194   Informacja na temat Punktu Konsultacyjnego ds. narkomanii
183   Ogłoszenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hażlachu
168   Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
166   Świadczenie rodzicielskie
163   Informacja o projekcie realizowanym przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie
158   Wystąpienie pokontrolne- kontrola Państwowej Inspekcji Pracy z dnia 12 lutego 2016r.
149   Informacja o konkursie ogłoszonym przez MPiPS
149   Informacja o Programie Pomocy Dzieciom
144  
137   Specjalny zasiłek opiekuńczy
136   Informacja o uzyskaniu Karty Dużej Rodziny
131   Projekt "Śląskie dla Seniora - Śląska Karta Seniora"
130   Nabór pomysłów na przedsiębiorstwa społeczne.
129  
127  
126  
125   Projekt pn. Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30 +
122   Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hażlachu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
121   Informacja o nowych działaniach związanych z pomocą dzieciom i rodzinie.
114   Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
112   Informacja dla bezdomnych
105   Nabór na wolne stanowisko
97   Fundusz alimentacyjny
95  
95   Nabór na wolne stanowisko
93   Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka
91   Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka
91   INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU NABORU DO PROJEKTU
90   Zasiłek rodzinny oraz dodatki
89   Nabór na wolne stanowisko
89  
89   Projekt pozakonkursowy pn. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie cieszyńskim (II)"
88   Nabór na wolne stanowisko
88   Giełda Pracy
87   Projekt pozakonkursowy
87   Projekt konkursowy pn. "Stawiamy na działanie"
82  
79   Ogłoszenie o naborze WRZESIEŃ 2017
76   Baza teleadresowa podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie.
74   Zostań partnerem Karty Dużej Rodziny
74   Projekt pt. "Akcja Aktywizacja"
72  
72   Projekt konkursowy pn. "Stawiamy na działanie"
71   INFORMACJA
68   Realizacja projektu "Kwalifikacje zawodowe gwarancją udanego powrotu na rynek pracy"
66   INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
65   Zostań partnerem Karty Dużej Rodziny
62   OGŁOSZENIE
59   Pomoc dla osób bezdomnych w okresie zimowym 2016/2017
39   POMOC ŻYWNOŚCIOWA
38   PROJEKT PN. "PRACA DŹWIGNIĄ SUKCESU"
38   Zaproszenie na Konferencję
37   Pomoc Społeczna
36   INFORMACJA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY w CIESZYNIE
29   NOWY PROJEKT OHP
19   Dyżur eksperta ZUS
19   POMOC SPOŁECZNA
14   Informacja Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
9   Informacja
6   TARGI
6   POMOC ŻYWNOŚCIOWA
4   POMOC ŻYWNOŚCIOWA
4   Informacja

 Liczba   Kategoria
29435   Strona główna
4398   Tablica ogłoszeń
3288   Pomoc społeczna
2217   Świadczenia rodzinne
1644   Zasiłek rodziny
1605   Statut GOPS
1529   Świadczenie pielęgnacyjne
1448   Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka
1412   Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego
1410   Nabór na wolne stanowisko
1360   Projekty systemowe
1356   Podstawa prawna
1322   Fundusz alimentacyjny
1316   Zasiłek pielęgnacyjny
1289   z tyt. opieki nad dzieckiem w ok. korzystania z ur. wych
1230   z tytułu urodzenia dziecka
1212   Pomoc społeczna
1189   Organizacja GOPS
1065   Świadczenia rodzinne
1028   z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania
1025   Świadczenia opiekuńcze
1018   Działalność GOPS, Finanse
986   z tytułu samotnego wychowywania dziecka
969   Dodatki do zasiłku rodzinnego
956   z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego
952   z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
909   Regulamin organizacyjny
874   Rejestry, ewidencje, archiwa
856   Struktura własnościowa, Majątek
840   z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka
822   Fundusz alimentacyjny
769   Informacje o podmiocie
754   Kontrole
706   Karta dużej rodziny
680   Przyjmowanie i załatwianie spraw
589   500 +
586   Informacja o wynikach testu kwalifikacyjnego
516   Informacja dla osób niepełnosprawnych
470   Informacja o wynikach naboru
443   Informator RODZINA 500_
405   Informacja o wynikach naboru
366   INFORMACJA
352   Świadczenie rodzicielskie
327   Ogłoszenie o naborze
326   Specjalny zasiłek opiekuńczy
276   Wyniki kontroli rok 2015
241   Nabór na stanowisko Asystenta rodziny
221   Wyniki kontroli rok 2016
214   Okres zasiłkowy 2017/2018
153   NABÓR WRZESIEŃ 2017
133   Harmonogram przyjmowania wniosków
90   WYNIKI NABORU
licznik odwiedzin: 142270