logo

Statystyki odwiedzin
 Liczba   Tytuł
924   Monika Dziadek
879   Nabór na wolne stanowisko
846   Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hażlachu
751   Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hażlachu Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor ds. pomocy społecznej obsługi kasy
727   Ogłoszenie o naborze
718   INFORMACJA dotycząca udzielania bezpłatnych porad prawnych osobom dotkniętym przemocą w rodzinie
712   Projekty systemowe
711   Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Cieszynie
650   Finanse
645   Kwestionariusz osobowy
637   Zarządzenie Nr 3/2007 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hażlachu z dnia 3 stycznia 2007r. w sprawie: zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego
634   Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko podinspektora ds. pomocy społecznej i obsługi kasy
630   Uchwała nr III/9/90 w sprawie powołania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hażlachu
624   Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hażlachu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Referent ds. funduszu alimentacyjnego
621   Struktura własnościowa, Majątek
612   Informacja dotycząca świadczeń rodzinnych
611   UWAGA!! Zmiana godzin otwarcia kasy GOPS w Hażlachu
600   Unieważnienie naboru na stanowisko: Kierownika Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Wsparcia Dziennego - Świetlicy Środowiskowej w Zamarskach
597   Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora ds. pomocy społecznej i obsługi kasy
590   Informacja o uzyskaniu Karty Dużej Rodziny
586   Świadczenia rodzinne - Informacja
574   Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hażlachu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor ds. księgowości i zaliczki alimentacyjnej
574   Regulamin organizacyjny
571   Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hażlachu za 2006r.
560   Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hażlachu ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej Wsparcia Dziennego - Świelicy Środowiskowej
533   Pomoc społeczna
532   Janina Banot
531   zdjecia
529   Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hażlachu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor ds. pomocy społecznej i obsługi kasy
515   Realizacja projektu systemowego w roku 2009
503   POMOC SPOŁECZNA
495   ZALICZKA ALIMENTACYJNA
495   Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora do spraw pomocy społecznej i obsługi kasy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Hażlachu
490  
489   Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze:podinspektor do spraw pomocy społecznej i obsługi kasy
480   Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: inspektor ds. księgowości i zaliczki alimentacyjnej
480   Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
474   Zaproszenie do skadania ofert na pełnienie funkcji - Asystenta rodziny w ramach umowy zlecenia
471   REWOLUCJA W ŚWIADCZENIU PIELĘGNACYJNYM!
467  
457   Pomoc społeczna
441   Informacja o wynikach naboru na stanowisko inspektora ds.księgowości i zaliczki alimentacyjnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Hażlachu
432   Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko referenta ds. funduszu alimentacyjnego w wymiarze 3/4 etatu
431   Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego
431   Realizacja projektu systemowego w roku 2010
426   Pomoc społeczna
412   Zaliczka alimentacyjna
410   INFORMACJA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
409   Informacja o wynikach testu kwalifikacyjnego
406   Informacja o wynikach naboru na stanowisko referent ds. funduszu alimentacyjnego w wymiarze 3/4 etatu
403   Zaliczka alimentacyjna
403   Realizacja projektu systemowego w 2012r.
401   Informacja o wynikach naboru
388   Informacja dotycząca terminów składania wniosków na nowy okres zasiłkowy 2012/2013 w zakresie świadczeń rodzinnych.
377   Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego
377   Informacja dotycząca przedłużenia okresu zasiłkowego w świadczeniach rodzinnych
374   Zaliczka alimentacyjna
374   Informacja w sprawie weryfikacji kwot kryteriów dochodowych i wysokości świadczeń rodzinnych od dnia 1 listopada 2012 r.
372   Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka
367   Dodatek z tytułu urodzenia dziecka
366   Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka
364   Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania
358  
350   Dodatki do zasiłku rodzinnego
350  
349  
349   Harmonogram przyjmowania wniosków
346   Infromacja o wynikach naboru ogłoszonego w dniu 5.04.2016r
345   Nabór na wolne stanowisko ds. księgowości
342   Zaliczka alimentacyjna
338   Dodatki do zasiłku rodzinnego
336   Zaliczka alimentacyjna
334   Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
333   Informacja w sprawie weryfikacji kwot kryteriów dochodowych i wysokości świadczeń rodzinnych od dnia 1 listopada 2012 r.
332   Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka
332   Informacja o otrzymanych środkach finansowych z budżetu Województwa Śląskiego na pokrycie skutków powodzi
331  
329   Realizacja projektu systemowego w roku 2011
328   Informacja dotycząca terminów składania wniosków na nowy okres zasiłkowy 2012/2013 w zakresie świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
328   Informacja
324   Informacja dotycząca terminów składania wniosków na nowy okres zasiłkowy 2012/2013 w zakresie świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
322   Kwestionariusz osobowy
320  
320   Informator rodzina 500+
319   Informacje o rekrutacji do projektu Dobry staż i pracę masz organizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie
314   Protokół kontroli ZUS z dnia 12 stycznia 2015r.
310   Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
308  
306  
303   Informacja dot. projektu Powiatowego Urzędu Pracy w Cieszynie "Kolorowe jutro"
302   Zasiłek rodzinny oraz dodatki
299   Monitoring współpracy urzędów pracy i ośrodków pomocy społecznej oraz identyfikacja i upowszechnienie dobry praktyk w tym zakresie, który jest realizowany przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich
297   Świadczenia rodzinne
297   Informacja
296   Realizacja przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie projektu pn. Języki nam nie obce
295  
292   Informacja w sprawie zmian kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.
291   Informacja dotycząca terminów składania wniosków na nowy okres zasiłkowy 2012/2013 w zakresie świadczeń rodzinnych.
283   Cyfryzacja naziemnej telewizji cyfrowej - jak przygotować się do wyłączenia sygnału analogowego
277   Wystąpienie pokontrolne- kontrola wewnętrzna z dnia 19 stycznia 2015r
276   Uwaga metanol zabija
266   Informacja
251   zalaczniki
249   Informacja
244   Realizacja przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie projektu pn. Języki nam nie obce
242   Realizacja przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie projektu pn.
238   INFORMACJA
235   Informacja o działalności Regionalnego Ośrodka Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w Cieszynie
227   NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
223   Informacja na temat działania Ośrodka Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem
214   Informacja na temat Punktu Konsultacyjnego ds. narkomanii
211   Ogłoszenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hażlachu
191   Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
185   Wystąpienie pokontrolne- kontrola Państwowej Inspekcji Pracy z dnia 12 lutego 2016r.
181   Informacja o projekcie realizowanym przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie
168   Informacja o Programie Pomocy Dzieciom
166   Informacja o konkursie ogłoszonym przez MPiPS
163  
157  
154   Informacja o uzyskaniu Karty Dużej Rodziny
153   Projekt "Śląskie dla Seniora - Śląska Karta Seniora"
152  
149   Nabór pomysłów na przedsiębiorstwa społeczne.
147   Projekt pn. Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30 +
147   Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hażlachu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
146   Informacja o nowych działaniach związanych z pomocą dzieciom i rodzinie.
137   Informacja dla bezdomnych
127   Nabór na wolne stanowisko
118   INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU NABORU DO PROJEKTU
116   Projekt konkursowy pn. "Stawiamy na działanie"
115   Giełda Pracy
114  
113   Projekt pozakonkursowy pn. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie cieszyńskim (II)"
113   Projekt pozakonkursowy
112   Nabór na wolne stanowisko
111   Ogłoszenie o naborze WRZESIEŃ 2017
108   Zasiłek rodzinny oraz dodatki
107   Nabór na wolne stanowisko
106   Nabór na wolne stanowisko
105   INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
101   Baza teleadresowa podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie.
101   Projekt pt. "Akcja Aktywizacja"
101   Projekt konkursowy pn. "Stawiamy na działanie"
99   Zostań partnerem Karty Dużej Rodziny
99   Realizacja projektu "Kwalifikacje zawodowe gwarancją udanego powrotu na rynek pracy"
98  
98   OGŁOSZENIE
88  
88   INFORMACJA
88   Pomoc dla osób bezdomnych w okresie zimowym 2016/2017
84   Zostań partnerem Karty Dużej Rodziny
72   POMOC ŻYWNOŚCIOWA
72   Wyniki testu kwalifikacyjnego
67   INFORMACJA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY w CIESZYNIE
64   PROJEKT PN. "PRACA DŹWIGNIĄ SUKCESU"
64   Zaproszenie na Konferencję
55   WYNIKI NABORU
54   NOWY PROJEKT OHP
53   Ogłoszenie
46   ROZMOWA KWALIFIKACYJNA
44   Dyżur eksperta ZUS
44   Informacja
39   POMOC SPOŁECZNA
39   Informacja Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
39   Informacja
31   TARGI
30   Wyniki kontroli przeprowadzonej w roku 2017
21   POMOC ŻYWNOŚCIOWA
21   POMOC ŻYWNOŚCIOWA
19   STATUT GOPS
15   Rodzina 500+. Świadczenie wychowawcze
13   KARTA DUŻEJ RODZINY
9   Akcja "DORADCY PODATKOWI NIEPEŁNOSPRAWNYM"
9   Świadczenie rodzicielskie
7  
7   Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
7   Specjalny zasiłek opiekuńczy
7   Klauzula informacyjna
6   STATUT
6   NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
6  
6   Świadczenie wychowawcze 500+
5   NIEODPŁATNE PORADY PRAWNE
4   Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka
3   Świadczenia rodzinne
2   WYNIKI NABORU
2   Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka
2   Fundusz alimentacyjny
2   Pomoc Społeczna
2   Klauzula informacyjna
1  
1  
1   Świadczenia rodzinne, wychowawcze, fundusz alimentacyjny

 Liczba   Kategoria
31307   Strona główna
4529   Tablica ogłoszeń
3436   Pomoc społeczna
2316   Dział świadczeń wychowawczych,rodzinnych,alimentacyjnych
1703   Zasiłek rodziny
1668   Statut GOPS
1583   Świadczenie pielęgnacyjne
1569   Nabór na wolne stanowisko
1540   Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka
1470   Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego
1411   Podstawa prawna
1409   Projekty systemowe
1369   Fundusz alimentacyjny
1364   Zasiłek pielęgnacyjny
1342   z tyt. opieki nad dzieckiem w ok. korzystania z ur. wych
1283   z tytułu urodzenia dziecka
1259   Pomoc społeczna
1239   Organizacja GOPS
1109   Świadczenia rodzinne
1070   z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania
1066   Świadczenia opiekuńcze
1061   Działalność GOPS, Finanse
1032   z tytułu samotnego wychowywania dziecka
1014   Dodatki do zasiłku rodzinnego
998   z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego
997   z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
951   Regulamin organizacyjny
908   Rejestry, ewidencje, archiwa
903   Struktura własnościowa, Majątek
884   z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka
807   Informacje o podmiocie
788   Kontrole
751   Karta dużej rodziny
715   Przyjmowanie i załatwianie spraw
655   500 +
555   Informacja dla osób niepełnosprawnych
413   INFORMACJA
411   Świadczenie rodzicielskie
368   Specjalny zasiłek opiekuńczy
312   Wyniki kontroli rok 2015
264   Okres zasiłkowy 2017/2018
263   Wyniki kontroli rok 2016
245   NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE
178   Harmonogram przyjmowania wniosków
63   INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
54   Informacja o wynikach testu kwalifikacyjnego
51   Wyniki kontroli przeprowadzonej w roku 2017
46   Przypomnienie o ROZMOWIE KWALIFIKACYJNEJ
5   Ochrona danych osobowych
licznik odwiedzin: 148749