logo

Statystyki odwiedzin
 Liczba   Tytuł
938   Monika Dziadek
907   Nabór na wolne stanowisko
858   Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hażlachu
762   Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hażlachu Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor ds. pomocy społecznej obsługi kasy
744   Ogłoszenie o naborze
731   INFORMACJA dotycząca udzielania bezpłatnych porad prawnych osobom dotkniętym przemocą w rodzinie
721   Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Cieszynie
720   Projekty systemowe
667   Finanse
660   Kwestionariusz osobowy
650   Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko podinspektora ds. pomocy społecznej i obsługi kasy
648   Zarządzenie Nr 3/2007 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hażlachu z dnia 3 stycznia 2007r. w sprawie: zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego
643   Uchwała nr III/9/90 w sprawie powołania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hażlachu
636   Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hażlachu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Referent ds. funduszu alimentacyjnego
635   UWAGA!! Zmiana godzin otwarcia kasy GOPS w Hażlachu
632   Struktura własnościowa, Majątek
624   Informacja dotycząca świadczeń rodzinnych
617   Informacja o uzyskaniu Karty Dużej Rodziny
612   Unieważnienie naboru na stanowisko: Kierownika Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Wsparcia Dziennego - Świetlicy Środowiskowej w Zamarskach
609   Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora ds. pomocy społecznej i obsługi kasy
595   Świadczenia rodzinne - Informacja
586   Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hażlachu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor ds. księgowości i zaliczki alimentacyjnej
585   Regulamin organizacyjny
582   Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hażlachu za 2006r.
572   Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hażlachu ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej Wsparcia Dziennego - Świelicy Środowiskowej
545   Pomoc społeczna
543   Janina Banot
541   Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hażlachu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor ds. pomocy społecznej i obsługi kasy
541   zdjecia
527   Realizacja projektu systemowego w roku 2009
520   ZALICZKA ALIMENTACYJNA
514   POMOC SPOŁECZNA
506   Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora do spraw pomocy społecznej i obsługi kasy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Hażlachu
504  
501   Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze:podinspektor do spraw pomocy społecznej i obsługi kasy
491   Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
490   Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: inspektor ds. księgowości i zaliczki alimentacyjnej
486   Zaproszenie do skadania ofert na pełnienie funkcji - Asystenta rodziny w ramach umowy zlecenia
484   REWOLUCJA W ŚWIADCZENIU PIELĘGNACYJNYM!
480  
467   Pomoc społeczna
453   Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego
450   Informacja o wynikach naboru na stanowisko inspektora ds.księgowości i zaliczki alimentacyjnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Hażlachu
444   Realizacja projektu systemowego w roku 2010
442   Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko referenta ds. funduszu alimentacyjnego w wymiarze 3/4 etatu
442   Pomoc społeczna
427   Informacja o wynikach testu kwalifikacyjnego
423   Zaliczka alimentacyjna
423   Informacja o wynikach naboru
421   INFORMACJA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
418   Informacja o wynikach naboru na stanowisko referent ds. funduszu alimentacyjnego w wymiarze 3/4 etatu
415   Zaliczka alimentacyjna
412   Realizacja projektu systemowego w 2012r.
403   Informacja dotycząca terminów składania wniosków na nowy okres zasiłkowy 2012/2013 w zakresie świadczeń rodzinnych.
390   Harmonogram przyjmowania wniosków
388   Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego
388   Informacja dotycząca przedłużenia okresu zasiłkowego w świadczeniach rodzinnych
385   Zaliczka alimentacyjna
385   Informacja w sprawie weryfikacji kwot kryteriów dochodowych i wysokości świadczeń rodzinnych od dnia 1 listopada 2012 r.
383   Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka
378   Dodatek z tytułu urodzenia dziecka
377   Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka
374   Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania
374   Infromacja o wynikach naboru ogłoszonego w dniu 5.04.2016r
368  
362   Dodatki do zasiłku rodzinnego
361  
357  
357   Nabór na wolne stanowisko ds. księgowości
354   Zaliczka alimentacyjna
351   Dodatki do zasiłku rodzinnego
346   Zaliczka alimentacyjna
345   Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
345   Informacja w sprawie weryfikacji kwot kryteriów dochodowych i wysokości świadczeń rodzinnych od dnia 1 listopada 2012 r.
344  
343   Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka
342   Informacja o otrzymanych środkach finansowych z budżetu Województwa Śląskiego na pokrycie skutków powodzi
339   Informacja dotycząca terminów składania wniosków na nowy okres zasiłkowy 2012/2013 w zakresie świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
339   Realizacja projektu systemowego w roku 2011
339   Informacja
334   Informacja dotycząca terminów składania wniosków na nowy okres zasiłkowy 2012/2013 w zakresie świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
334   Informator rodzina 500+
333   Kwestionariusz osobowy
330   Informacje o rekrutacji do projektu Dobry staż i pracę masz organizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie
330   Protokół kontroli ZUS z dnia 12 stycznia 2015r.
328  
320   Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
318  
316   Zasiłek rodzinny oraz dodatki
315  
314   Informacja dot. projektu Powiatowego Urzędu Pracy w Cieszynie "Kolorowe jutro"
311   Monitoring współpracy urzędów pracy i ośrodków pomocy społecznej oraz identyfikacja i upowszechnienie dobry praktyk w tym zakresie, który jest realizowany przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich
308   Informacja
307   Świadczenia rodzinne
307   Realizacja przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie projektu pn. Języki nam nie obce
305  
304   Informacja w sprawie zmian kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.
302   Informacja dotycząca terminów składania wniosków na nowy okres zasiłkowy 2012/2013 w zakresie świadczeń rodzinnych.
300   NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
293   Cyfryzacja naziemnej telewizji cyfrowej - jak przygotować się do wyłączenia sygnału analogowego
288   Wystąpienie pokontrolne- kontrola wewnętrzna z dnia 19 stycznia 2015r
287   Uwaga metanol zabija
275   Informacja
262   zalaczniki
261   INFORMACJA
260   Informacja
255   Realizacja przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie projektu pn. Języki nam nie obce
253   Realizacja przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie projektu pn.
246   Informacja o działalności Regionalnego Ośrodka Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w Cieszynie
234   Informacja na temat działania Ośrodka Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem
229   Ogłoszenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hażlachu
228   Informacja na temat Punktu Konsultacyjnego ds. narkomanii
208   Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
197   Wystąpienie pokontrolne- kontrola Państwowej Inspekcji Pracy z dnia 12 lutego 2016r.
190   Informacja o projekcie realizowanym przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie
178   Informacja o Programie Pomocy Dzieciom
176   Informacja o konkursie ogłoszonym przez MPiPS
174  
172  
171  
165   Informacja o uzyskaniu Karty Dużej Rodziny
165   Projekt "Śląskie dla Seniora - Śląska Karta Seniora"
162   Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hażlachu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
159   Nabór pomysłów na przedsiębiorstwa społeczne.
159   Projekt pn. Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30 +
158   Informacja o nowych działaniach związanych z pomocą dzieciom i rodzinie.
150   Informacja dla bezdomnych
139   Nabór na wolne stanowisko
138   Wyniki testu kwalifikacyjnego
133   Projekt konkursowy pn. "Stawiamy na działanie"
132   INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU NABORU DO PROJEKTU
131   Giełda Pracy
130   Projekt pozakonkursowy pn. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie cieszyńskim (II)"
130   Projekt pozakonkursowy
124  
123   Nabór na wolne stanowisko
122   Ogłoszenie o naborze WRZESIEŃ 2017
119   Nabór na wolne stanowisko
119   Zasiłek rodzinny oraz dodatki
118   INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
116   Nabór na wolne stanowisko
116   Projekt pt. "Akcja Aktywizacja"
115   Baza teleadresowa podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie.
115   Projekt konkursowy pn. "Stawiamy na działanie"
114   Zostań partnerem Karty Dużej Rodziny
114   Realizacja projektu "Kwalifikacje zawodowe gwarancją udanego powrotu na rynek pracy"
112   OGŁOSZENIE
108  
108   WYNIKI NABORU
100   Pomoc dla osób bezdomnych w okresie zimowym 2016/2017
99   INFORMACJA
98  
95   Zostań partnerem Karty Dużej Rodziny
85   POMOC ŻYWNOŚCIOWA
80   INFORMACJA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY w CIESZYNIE
76   PROJEKT PN. "PRACA DŹWIGNIĄ SUKCESU"
76   Zaproszenie na Konferencję
73   ROZMOWA KWALIFIKACYJNA
66   NOWY PROJEKT OHP
62   Ogłoszenie
56   Informacja
55   Dyżur eksperta ZUS
51   Informacja Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
51   Informacja
49   POMOC SPOŁECZNA
45   Wyniki kontroli przeprowadzonej w roku 2017
44   TARGI
42   Rodzina 500+. Świadczenie wychowawcze
38   POMOC ŻYWNOŚCIOWA
36   NABÓR NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO
30   POMOC ŻYWNOŚCIOWA
30   Świadczenie wychowawcze 500+
29   STATUT GOPS
28   Świadczenie rodzicielskie
26   Program DOBRY START
24  
23   KARTA DUŻEJ RODZINY
23   Klauzula informacyjna
20   Akcja "DORADCY PODATKOWI NIEPEŁNOSPRAWNYM"
20   Specjalny zasiłek opiekuńczy
17  
17   Klauzula informacyjna
15   NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
15   Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
13   STATUT
13   NIEODPŁATNE PORADY PRAWNE
12   Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka
11   Pomoc Społeczna
10   Fundusz alimentacyjny
10   Przyjmowanie wniosków
10   HARMONOGRAM PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW
9   Świadczenia rodzinne
8   Świadczenia rodzinne, wychowawcze, fundusz alimentacyjny
7   WYNIKI NABORU
7   NABÓR NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO
6  
5   Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka
4  

 Liczba   Kategoria
33000   Strona główna
4619   Tablica ogłoszeń
3526   Pomoc społeczna
2382   Dział świadczeń wychowawczych,rodzinnych,alimentacyjnych
1729   Zasiłek rodziny
1688   Statut GOPS
1625   Nabór na wolne stanowisko
1607   Świadczenie pielęgnacyjne
1590   Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka
1504   Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego
1428   Projekty systemowe
1427   Podstawa prawna
1388   Zasiłek pielęgnacyjny
1388   Fundusz alimentacyjny
1367   z tyt. opieki nad dzieckiem w ok. korzystania z ur. wych
1301   z tytułu urodzenia dziecka
1277   Pomoc społeczna
1256   Organizacja GOPS
1122   Świadczenia rodzinne
1101   z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania
1086   Świadczenia opiekuńcze
1075   Działalność GOPS, Finanse
1055   z tytułu samotnego wychowywania dziecka
1053   z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego
1029   Dodatki do zasiłku rodzinnego
1018   z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
963   Regulamin organizacyjny
919   Rejestry, ewidencje, archiwa
915   Struktura własnościowa, Majątek
903   z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka
823   Informacje o podmiocie
798   Kontrole
770   Karta dużej rodziny
727   Przyjmowanie i załatwianie spraw
687   500 +
568   Informacja dla osób niepełnosprawnych
461   Świadczenie rodzicielskie
455   INFORMACJA
390   Specjalny zasiłek opiekuńczy
325   Wyniki kontroli rok 2015
323   NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE
297   Okres zasiłkowy 2017/2018
285   Wyniki kontroli rok 2016
221   Harmonogram przyjmowania wniosków
134   INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
97   Informacja o wynikach testu kwalifikacyjnego
78   Przypomnienie o ROZMOWIE KWALIFIKACYJNEJ
67   Wyniki kontroli przeprowadzonej w roku 2017
29   Ochrona danych osobowych
licznik odwiedzin: 155528