logo

Statystyki odwiedzin
 Liczba   Tytuł
1138   Monika Dziadek
1137   Nabór na wolne stanowisko
1109   Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hażlachu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Referent ds. funduszu alimentacyjnego
1046   Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hażlachu
1028   Ogłoszenie o naborze
944   Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hażlachu Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor ds. pomocy społecznej obsługi kasy
913   UWAGA!! Zmiana godzin otwarcia kasy GOPS w Hażlachu
904   INFORMACJA dotycząca udzielania bezpłatnych porad prawnych osobom dotkniętym przemocą w rodzinie
902   Informacja o uzyskaniu Karty Dużej Rodziny
894   Kwestionariusz osobowy
877   Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Cieszynie
853   Projekty systemowe
825   Uchwała nr III/9/90 w sprawie powołania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hażlachu
821   Zarządzenie Nr 3/2007 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hażlachu z dnia 3 stycznia 2007r. w sprawie: zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego
819   Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hażlachu za 2006r.
817   Informacja dotycząca świadczeń rodzinnych
807   Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko podinspektora ds. pomocy społecznej i obsługi kasy
798   ZALICZKA ALIMENTACYJNA
795   Regulamin organizacyjny
772   Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora ds. pomocy społecznej i obsługi kasy
760   Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hażlachu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor ds. pomocy społecznej i obsługi kasy
757   Unieważnienie naboru na stanowisko: Kierownika Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Wsparcia Dziennego - Świetlicy Środowiskowej w Zamarskach
744   Świadczenia rodzinne - Informacja
742   Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hażlachu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor ds. księgowości i zaliczki alimentacyjnej
713   Janina Banot
712   Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hażlachu ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej Wsparcia Dziennego - Świelicy Środowiskowej
710   zdjecia
708   Realizacja projektu systemowego w roku 2009
702   Informacja o wynikach naboru
696   POMOC SPOŁECZNA
693  
686   Pomoc społeczna
680   Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora do spraw pomocy społecznej i obsługi kasy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Hażlachu
676   Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze:podinspektor do spraw pomocy społecznej i obsługi kasy
673   Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego
657   Pomoc społeczna
653   Pomoc społeczna
653   Zaproszenie do skadania ofert na pełnienie funkcji - Asystenta rodziny w ramach umowy zlecenia
639   Harmonogram przyjmowania wniosków
629   Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: inspektor ds. księgowości i zaliczki alimentacyjnej
629   Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
626   REWOLUCJA W ŚWIADCZENIU PIELĘGNACYJNYM!
613   Informacja o wynikach naboru na stanowisko inspektora ds.księgowości i zaliczki alimentacyjnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Hażlachu
613   INFORMACJA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
597   Informacja o wynikach testu kwalifikacyjnego
596   Realizacja projektu systemowego w roku 2010
584   Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko referenta ds. funduszu alimentacyjnego w wymiarze 3/4 etatu
582   Realizacja projektu systemowego w 2012r.
574   Infromacja o wynikach naboru ogłoszonego w dniu 5.04.2016r
573   Informacja o wynikach naboru na stanowisko referent ds. funduszu alimentacyjnego w wymiarze 3/4 etatu
571   Zaliczka alimentacyjna
567  
555   Zaliczka alimentacyjna
551   Dodatki do zasiłku rodzinnego
550   Zasiłek rodzinny oraz dodatki
547   Informacja dotycząca terminów składania wniosków na nowy okres zasiłkowy 2012/2013 w zakresie świadczeń rodzinnych.
540   Zaliczka alimentacyjna
539   INFORMACJA
530   Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka
526   Dodatki do zasiłku rodzinnego
526   Informacja w sprawie weryfikacji kwot kryteriów dochodowych i wysokości świadczeń rodzinnych od dnia 1 listopada 2012 r.
525   Dodatek z tytułu urodzenia dziecka
524   Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego
524   Informacja dotycząca przedłużenia okresu zasiłkowego w świadczeniach rodzinnych
522   Zaliczka alimentacyjna
514   Druki do pobrania - pomoc społeczna
513  
511  
508   NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
507   Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
501   Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania
500   Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka
497   Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka
495   Nabór na wolne stanowisko ds. księgowości
494   Zaliczka alimentacyjna
493  
493   Informacja
490   Informacja dotycząca terminów składania wniosków na nowy okres zasiłkowy 2012/2013 w zakresie świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
489   Informacja o otrzymanych środkach finansowych z budżetu Województwa Śląskiego na pokrycie skutków powodzi
489   Protokół kontroli ZUS z dnia 12 stycznia 2015r.
488  
487   Kwestionariusz osobowy
484   Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
480   Informacja w sprawie weryfikacji kwot kryteriów dochodowych i wysokości świadczeń rodzinnych od dnia 1 listopada 2012 r.
476   Informacje o rekrutacji do projektu Dobry staż i pracę masz organizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie
474   Informator rodzina 500+
466   Realizacja projektu systemowego w roku 2011
465  
465   Informacja dotycząca terminów składania wniosków na nowy okres zasiłkowy 2012/2013 w zakresie świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
465   Informacja w sprawie zmian kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.
465   Monitoring współpracy urzędów pracy i ośrodków pomocy społecznej oraz identyfikacja i upowszechnienie dobry praktyk w tym zakresie, który jest realizowany przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich
465   NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE GRUDZIEŃ 2018
461   Informacja
460   Realizacja przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie projektu pn. Języki nam nie obce
454   Informacja dotycząca terminów składania wniosków na nowy okres zasiłkowy 2012/2013 w zakresie świadczeń rodzinnych.
447  
441   Świadczenia rodzinne
440   Uwaga metanol zabija
438  
434   Wystąpienie pokontrolne- kontrola wewnętrzna z dnia 19 stycznia 2015r
432   Informacja dot. projektu Powiatowego Urzędu Pracy w Cieszynie "Kolorowe jutro"
428   Cyfryzacja naziemnej telewizji cyfrowej - jak przygotować się do wyłączenia sygnału analogowego
427   zalaczniki
422   Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
416   Ogłoszenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hażlachu
415   Informacja
410   Realizacja przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie projektu pn. Języki nam nie obce
402  
391   Informacja o działalności Regionalnego Ośrodka Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w Cieszynie
389   Informacja na temat Punktu Konsultacyjnego ds. narkomanii
382   Informacja
380   Realizacja przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie projektu pn.
375  
369   Informacja na temat działania Ośrodka Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem
362   Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hażlachu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
359   Realizacja projektu "Kwalifikacje zawodowe gwarancją udanego powrotu na rynek pracy"
340   Projekt pt. "Akcja Aktywizacja"
339   Wystąpienie pokontrolne- kontrola Państwowej Inspekcji Pracy z dnia 12 lutego 2016r.
336   Informacja o uzyskaniu Karty Dużej Rodziny
332   NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE SIEPIEŃ 2018
325   Informacja o nowych działaniach związanych z pomocą dzieciom i rodzinie.
324   Projekt konkursowy pn. "Stawiamy na działanie"
316   Informacja dla bezdomnych
315   Zostań partnerem Karty Dużej Rodziny
313   Informacja o Programie Pomocy Dzieciom
312   Informacja o projekcie realizowanym przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie
310   Projekt pozakonkursowy pn. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie cieszyńskim (II)"
309   Projekt pn. Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30 +
307   Informacja o konkursie ogłoszonym przez MPiPS
307   Nabór pomysłów na przedsiębiorstwa społeczne.
305   Projekt "Śląskie dla Seniora - Śląska Karta Seniora"
301   Wyniki testu kwalifikacyjnego
299   Nabór na wolne stanowisko
297   Informacja o wynikach naboru
295   Projekt pozakonkursowy
292   Giełda Pracy
288   Zasiłek rodzinny oraz dodatki
287   INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU NABORU DO PROJEKTU
285   Projekt konkursowy pn. "Stawiamy na działanie"
281   Nabór na wolne stanowisko
281   Baza teleadresowa podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie.
279  
278   Ogłoszenie o naborze WRZESIEŃ 2017
272   Nabór na wolne stanowisko
267   INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
262   WYNIKI NABORU
254   KOLEJNY ETAP REKRUTACJI PAŹDZIERNIK 2018 na stanowisko ds. księgowości i pieczy zastępczej
253  
252   Pomoc dla osób bezdomnych w okresie zimowym 2016/2017
252   POMOC ŻYWNOŚCIOWA
249   OGŁOSZENIE
248   INFORMACJA
239   Zostań partnerem Karty Dużej Rodziny
238   INFORMACJA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY w CIESZYNIE
236   Informacja Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
236   Świadczenie rodzicielskie
232   Nabór na wolne stanowisko
230   PROJEKT PN. "PRACA DŹWIGNIĄ SUKCESU"
228   Wyniki kontroli przeprowadzonej w roku 2017
226   Zaproszenie na Konferencję
226   KOLEJNY ETAP REKRUTACJI GRUDZIEŃ 2018 na stanowisko ds. świadczeń wychowawczych, rodzinnych i alimentacyjnych
225   POMOC ŻYWNOŚCIOWA
224  
221   NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE PAŹDZIERNIK 2018
220   Informacja
217   POMOC ŻYWNOŚCIOWA
215   ROZMOWA KWALIFIKACYJNA
213   STYPENDIUM SZKOLNE
212   NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE WRZESIEŃ 2018
211   OGŁOSZENIE- Specjalistyczne usługi opiekuńcze
210   Program DOBRY START
209   Informacja
208   NOWY PROJEKT OHP
207   Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. świadczeń wychowawczych, rodzinnych i alimentacyjnych
206   Ogłoszenie
201   Świadczenia rodzinne, wychowawcze, fundusz alimentacyjny
201   NABÓR NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO
200   Świadczenie wychowawcze 500+
198   Dyżur eksperta ZUS
198   STATUT GOPS
197   NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
196   Program "Rodzina 500+" od lipca 2019
193   POMOC SPOŁECZNA
187   Klauzula informacyjna
184   Inf. o łącznej ilości punktów uzyskanych przez kandydatów nabór GRUDZIEŃ 2018
175  
175   Inf. o łącznej ilości punktów uzyskanych przez kandydatów nabór GRUDZIEŃ 2018
174   HARMONOGRAM PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW
174  
170   TARGI
169   Przyjmowanie wniosków
166   Informacja o wynikach naboru PAŹDZIERNIK 2018
165   WYNIKI NABORU
161   Informacja o wynikach naboru WRZESIEŃ 2018
158   Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka
156   NABÓR NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO
155   Klauzula informacyjna
154   PLAKAT 500+
153   Ogłoszenie Kierownika GOPS w Hażlachu
152   NIEODPŁATNE PORADY PRAWNE
151   Akcja "DORADCY PODATKOWI NIEPEŁNOSPRAWNYM"
150   Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
148   Rodzina 500+. Świadczenie wychowawcze
145   Specjalny zasiłek opiekuńczy
145   NABÓR WNIOSKÓW NA TURNUSY REHABILITACYJNE
141   Świadczenia rodzinne
140   Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka
137   Bilans za rok 2018
136   Informacja dodatkowa za 2018 rok
135   Informacja o wynikach naboru PAŹDZIERNIK 2018
134  
133   Rachunek zysków i strat jednostki za 2018 rok
132   Informacja ZUSu dot. przechowywania akt pracowniczych
131   STATUT
127   Struktura własnościowa, Majątek
124   Informacja o wynikach naboru
124   INFORMACJA W SPRAWIE POMOCY ŻYWNOCIOWEJ
122   Finanse
122   KARTA DUŻEJ RODZINY
120   Zestawienie zmian funduszu jednostki za 2018 rok
119   Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego KONTAKT z ŚUW
115   POMOC ŻYWNOŚCIOWA
112  
107   NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
80   SIEĆ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM
79   Wniosek o świadczenie uzupełniające z KRUS
71   Druki do pobrania - jednor.zapom z tyt.urodz.się dziecka
66  
65   Druki do pobrania - świadczenie wychowawcze
65   Druki do pobrania - zasiłek rodzinny
63   Program "Opieka Wytchnieniowa" - edycja 2019
63   Ogłoszenie - Poszukiwana firma świadcząca usługi opiekuńcze
61   Ogłoszenie Kierownika GOPS w Hażlachu
50   Ogłoszenie - Poszukiwana firma świadcząca usługi opiekuńcze
48   Strona główna
47   Oświadczenia na potrzeby koordynacji
46   Druki do pobrania - świadczenia z Fund.Alimentacyjnego
44   Stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym
44   Druki do pobrania - zasiłek pielęgnacyjny
44   Druki do pobrania - świadczenie rodzicielskie
43   Ogłoszenie - Poszukiwana firma, która będzie świadczyć usługi opiekuńcze
42   Pomoc Społeczna
41   Godziny pracy GOPS
41   Informacja Kierownika GOPS w Hażlachu
37   Druki do pobrania - świadczenie pielęgnacyjne
35   Program 'Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej'
35   TELEFON DLA SENIORA
35   Informacja o wydawaniu żywności
33   Zarządzenie Kierownika
33  
29   INFORMACJA W SPRAWIE POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ PODPROGRAM 2019
29  
28   Deklaracja dostępności
27   Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2019 rok
27   Informacja dodatkowa za 2019 rok
26   Druki do pobrania - świadczenie pielęgnacyjne
25   Fundusz alimentacyjny
23   Obsługa klientów ZUS od 4 maja 2020r.
22   Rachunek zysków i strat za 2019 rok
19   Bilans za 2019 rok
16   NIEODPŁATNA POMOC PSYCHOLOGICZNA W CZASIE TRWANIA PANDEMII KORONAWIRUSA
15   Druki do pobrania - stypendium szkolne
13   BEZPŁATNY PUNKT INTERWENCJI KRYZYSOWEJ W SYTUACJACH KRYZYSÓW OSOBISTYCH, RODZINNYCH I ŚRODOWISKOWYCH
9   INFORMACJA DOT. WNIOSKÓW 500+, 300+, ZASIŁKU RODZINNEGO I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
5   Informacja ZUS - DODATEK SOLIDARNOŚCIOWY
3   Informacje dotyczące pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem
3   Informacja o wydawaniu żywności

 Liczba   Kategoria
42652   Strona główna
6495   Tablica ogłoszeń
4305   Pomoc społeczna
2863   Dział świadczeń wychowawczych,rodzinnych,alimentacyjnych
2363   Nabór na wolne stanowisko
2064   Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka
2003   Zasiłek rodziny
1981   Statut GOPS
1846   Świadczenie pielęgnacyjne
1811   Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego
1804   Projekty systemowe
1693   Zasiłek pielęgnacyjny
1661   Podstawa prawna
1653   z tyt. opieki nad dzieckiem w ok. korzystania z ur. wych
1647   Fundusz alimentacyjny
1541   z tytułu urodzenia dziecka
1534   Pomoc społeczna
1509   Organizacja GOPS
1435   NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE
1348   Świadczenia rodzinne
1332   z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania
1320   Świadczenia opiekuńcze
1317   z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego
1282   z tytułu samotnego wychowywania dziecka
1266   Działalność GOPS, Finanse
1252   z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
1233   Dodatki do zasiłku rodzinnego
1155   Regulamin organizacyjny
1108   z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka
1102   Struktura własnościowa, Majątek
1076   Rejestry, ewidencje, archiwa
1069   Karta dużej rodziny
989   Informacje o podmiocie
979   500 +
959   Kontrole
916   Przyjmowanie i załatwianie spraw
894   Druki do pobrania - pomoc społeczna
821   INFORMACJA
807   Świadczenie rodzicielskie
731   Informacja dla osób niepełnosprawnych
633   Specjalny zasiłek opiekuńczy
503   Wyniki kontroli rok 2015
486   Wyniki kontroli rok 2016
303   Ochrona danych osobowych
287   Wyniki kontroli przeprowadzonej w roku 2017
235   od 1.07.2019r.
127   2018
108   Sprawozdania finansowe
100   Druki do pobrania - jednor.zapom z tyt.urodz.się dziecka
94   Druki do pobrania - świadczenie wychowawcze
76   Druki do pobrania - zasiłek rodzinny
56   Oświadczenia na potrzeby koordynacji
55   Druki do pobrania - świadczenia z Fund. Alimentacyjnego
55   Druki do pobrania - zasiłek pielęgnacyjny
54   Druki do pobrania - świadczenie pielęgnacyjne
51   Druki do pobrania - świadczenie rodzicielskie
34   Deklaracja dostępności
23   2019
19   Druki do pobrania - stypendium szkolne
licznik odwiedzin: 260121