logo

Tablica ogłoszeń

Informacja o wydawaniu żywności
Więcej »
Informacje dotyczące pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem
Więcej »
INFORMACJA DOT. WNIOSKÓW 500+, 300+, ZASIŁKU RODZINNEGO I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
Więcej »
Informacja ZUS - DODATEK SOLIDARNOŚCIOWY
Więcej »
BEZPŁATNY PUNKT INTERWENCJI KRYZYSOWEJ W SYTUACJACH KRYZYSÓW OSOBISTYCH, RODZINNYCH I ŚRODOWISKOWYCH
Więcej »
NIEODPŁATNA POMOC PSYCHOLOGICZNA W CZASIE TRWANIA PANDEMII KORONAWIRUSA
Więcej »
Obsługa klientów ZUS od 4 maja 2020r.
Więcej »
Informacja o wydawaniu żywności
Więcej »
TELEFON DLA SENIORA
Więcej »
Zarządzenie Kierownika
Zarządzenie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hażlachu w sprawie: ograniczenia wykonywania zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hażlachu
Więcej »
Informacja Kierownika GOPS w Hażlachu
Więcej »
Program 'Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej'
Więcej »
INFORMACJA W SPRAWIE POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ PODPROGRAM 2019
INFORMACJA W SPRAWIE POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ PODPROGRAM 2019
Więcej »
Stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym
Więcej »
Ogłoszenie - Poszukiwana firma, która będzie świadczyć usługi opiekuńcze
Więcej »
Ogłoszenie - Poszukiwana firma świadcząca usługi opiekuńcze
Więcej »
Ogłoszenie - Poszukiwana firma świadcząca usługi opiekuńcze
Więcej »
Ogłoszenie Kierownika GOPS w Hażlachu
Ogłoszenie Kierownika GOPS w Hażlachu
Więcej »
Program "Opieka Wytchnieniowa" - edycja 2019
Program "Opieka Wytchnieniowa" - edycja 2019
Więcej »
Wniosek o świadczenie uzupełniające z KRUS
Wniosek o świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.
Więcej »
SIEĆ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM
LINIA POMOCY POKRZYWDZONYM
Więcej »
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Informacja dotycząca nieodpłatnej pomocy prawnej
Więcej »
Ogłoszenie Kierownika GOPS w Hażlachu
Ogłoszenie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hażlachu
Więcej »
NABÓR WNIOSKÓW NA TURNUSY REHABILITACYJNE
TURNUSY REHABILITACYJNE
Więcej »
INFORMACJA W SPRAWIE POMOCY ŻYWNOCIOWEJ
Informacja w sprawie pomocy żywnościowej
Więcej »
Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego KONTAKT z ŚUW
KOORDYNACJA SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
Więcej »
OGŁOSZENIE- Specjalistyczne usługi opiekuńcze
OGŁOSZENIE - Specjalistyczne usługi opiekuńcze
Więcej »
POMOC ŻYWNOŚCIOWA
Informacja w sprawie pomocy żywnościowej
Więcej »
STYPENDIUM SZKOLNE
Przyjmowanie wniosków o stypendium szkolne
Więcej »
HARMONOGRAM PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW
Więcej »
Przyjmowanie wniosków
Informacja o przyjmowaniu wniosków na nowy okres zasiłkowy i świadczeniowy 2018/2019
Więcej »
Program DOBRY START
Informacje dot. Programu DOBRY START
Więcej »
Akcja "DORADCY PODATKOWI NIEPEŁNOSPRAWNYM"
Akcja "DORADCY PODATKOWI NIEPEŁNOSPRAWNYM"
Więcej »
Informacja
INFORMACJA
Więcej »
POMOC ŻYWNOŚCIOWA
INFORMACJA O POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ
Więcej »
TARGI
TARGI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, PRACY I EDUKACJI W Cieszynie
Więcej »
Informacja
INFORMACJA
Więcej »
Informacja Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
Więcej »
POMOC ŻYWNOŚCIOWA
INFORMACJA W SPRAWIE POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ
Więcej »
NOWY PROJEKT OHP
NOWY PROJEKT OHP
Więcej »
Dyżur eksperta ZUS
Dyżur eksperta ZUS w sprawie nowych przepisów emerytalnych
Więcej »
INFORMACJA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY w CIESZYNIE
INFORMACJA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY w CIESZYNIE NA TEMAT KILKU FORM WSPARCIA
Więcej »
Zaproszenie na Konferencję
Regionalna konferencja dot.konsultacji społecznych zmian w ustawach wdrażających Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"
Więcej »
PROJEKT PN. "PRACA DŹWIGNIĄ SUKCESU"
Realizacja projektu konkursowego pn. "Praca dźwignią sukcesu" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Więcej »
OGŁOSZENIE
Ogłoszenie Kierownika GOPS w Hażlachu
Więcej »
Realizacja projektu "Kwalifikacje zawodowe gwarancją udanego powrotu na rynek pracy"
Więcej »
Pomoc dla osób bezdomnych w okresie zimowym 2016/2017
Więcej »
Projekt konkursowy pn. "Stawiamy na działanie"
Więcej »
Projekt pt. "Akcja Aktywizacja"
Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP w Wiśle ogłasza nabór uczestników do projektu pt. "Akcja Aktywizacja" realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Więcej »
Zostań partnerem Karty Dużej Rodziny
Więcej »
Baza teleadresowa podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie.
Więcej »
Projekt konkursowy pn. "Stawiamy na działanie"
Więcej »
Giełda Pracy
Giełdy pracy organizowane przez PUP w Cieszynie w lipcu 2016r.
Więcej »
INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU NABORU DO PROJEKTU
INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU NABORU DO PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO PN. "AKTYWNY POWIAT CIESZYŃSKI - PROGRAM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ W OBSZARZE POMOCY SPOŁECZNEJ"
Więcej »
Projekt pozakonkursowy
Projekt pozakonkursowy pn. "Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Cieszynie (II)"
Więcej »
Projekt pozakonkursowy pn. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie cieszyńskim (II)"
Informacja o projekcie "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie cieszyńskim (II)" realizowanym przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie
Więcej »
Ogłoszenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hażlachu
Informacja o realizacji projektu "Aktywny powiat cieszyński-program aktywizacji społeczno-zawodowej obszarze pomocy społecznej
Więcej »
Informacja dla bezdomnych
Informacja dla bezdomnych
Więcej »
Projekt "Śląskie dla Seniora - Śląska Karta Seniora"
Więcej »
Informacja o nowych działaniach związanych z pomocą dzieciom i rodzinie.
Zaproszenie do udziału w projekcie pt. "A ja chcę znowu się śmiać" realizowanym przez Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej "Być Razem" w Cieszynie
Więcej »
Projekt pn. Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30 +
Informacja o projekcie realizowanym przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie pn. Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Cieszynie (I)
Więcej »
Nabór pomysłów na przedsiębiorstwa społeczne.
Informacja Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej o naborze pomysłów na przedsiębiorstwa społeczne.
Więcej »
Informacja o konkursie ogłoszonym przez MPiPS
Więcej »
Informacja o Programie Pomocy Dzieciom
Więcej »
Informacja o projekcie realizowanym przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie
Więcej »
Informacja
Więcej »
Informacja
Więcej »
Informacja na temat działania Ośrodka Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem
Więcej »
Informacja na temat Punktu Konsultacyjnego ds. narkomanii
Więcej »
Informacja o działalności Regionalnego Ośrodka Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w Cieszynie
Więcej »
UWAGA!! Zmiana godzin otwarcia kasy GOPS w Hażlachu
Więcej »
Uwaga metanol zabija
Więcej »
Informacja
Więcej »
Zaproszenie do skadania ofert na pełnienie funkcji - Asystenta rodziny w ramach umowy zlecenia
Więcej »
Informacje o rekrutacji do projektu Dobry staż i pracę masz organizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie
Więcej »
Monitoring współpracy urzędów pracy i ośrodków pomocy społecznej oraz identyfikacja i upowszechnienie dobry praktyk w tym zakresie, który jest realizowany przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich
Więcej »
Realizacja przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie projektu pn. Języki nam nie obce
Więcej »
Informacja
Więcej »
Cyfryzacja naziemnej telewizji cyfrowej - jak przygotować się do wyłączenia sygnału analogowego
Więcej »
Informacja w sprawie zmian kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.
Więcej »
Informacja dot. projektu Powiatowego Urzędu Pracy w Cieszynie "Kolorowe jutro"
Więcej »
Informacja dotycząca terminów składania wniosków na nowy okres zasiłkowy 2012/2013 w zakresie świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
Więcej »
Informacja dotycząca terminów składania wniosków na nowy okres zasiłkowy 2012/2013 w zakresie świadczeń rodzinnych.
Więcej »
Informacja w sprawie weryfikacji kwot kryteriów dochodowych i wysokości świadczeń rodzinnych od dnia 1 listopada 2012 r.
Więcej »
Informacja o otrzymanych środkach finansowych z budżetu Województwa Śląskiego na pokrycie skutków powodzi
Więcej »
INFORMACJA dotycząca udzielania bezpłatnych porad prawnych osobom dotkniętym przemocą w rodzinie
Więcej »
Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Cieszynie
Więcej »
Unieważnienie naboru na stanowisko: Kierownika Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Wsparcia Dziennego - Świetlicy Środowiskowej w Zamarskach
Więcej »
REWOLUCJA W ŚWIADCZENIU PIELĘGNACYJNYM!
Więcej »
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hażlachu ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej Wsparcia Dziennego - Świelicy Środowiskowej
Więcej »
Informacja dotycząca świadczeń rodzinnych
Więcej »
Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora ds. pomocy społecznej i obsługi kasy
Więcej »
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko podinspektora ds. pomocy społecznej i obsługi kasy
Więcej »
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hażlachu Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor ds. pomocy społecznej obsługi kasy
Więcej »
Świadczenia rodzinne - Informacja
Więcej »licznik odwiedzin: 260123