logo
Świadczenia rodzinne » Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego » Dodatki do zasiłku rodzinnego
z tytułu samotnego wychowywania dziecka

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka przysługuje samotnie wychowującym dziecko matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu lub prawnemu dziecka, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców, ponieważ:


- drugi z rodziców nie żyje,


- ojciec dziecka jest nieznany,


- powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone.


Dodatek przysługuje w wysokości 193,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej niż 386,00 zł na wszystkie dzieci. W przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub znacznym stopniu niepełnosprawności kwotę dodatku zwiększa się o 80,00 zł na dziecko nie więcej niż 160,00 zł na wszystkie dzieci.

Więcej »licznik odwiedzin: 260146