logo
Przyjmowanie i załatwianie spraw » Zaliczka alimentacyjna
Zaliczka alimentacyjnaWnioski o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej składa się za pośrednictwem komornika sądowego prowadzącego postępowanie egzekucyjne na rzecz osoby uprawnionej, jeżeli egzekucja świadczeń alimentacyjnych jest bezskuteczna. Bezskuteczność egzekucji oznacza egzekucję, w wyniku której nie wyegzekwowano należności z tytułu świadczeń alimentacyjnych za okres trzech ostatnich miesięcy.

Komornik sądowy dołącza do wniosku o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej zaświadczenie o bezskuteczności prowadzonego postępowania egzekucyjnego i przekazuje wniosek do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hażlachu.

W przypadku gdy świadczenia alimentacyjne dochodzone są od dłużnika alimentacyjnego zamieszkałego za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, osoba mająca prawo do świadczeń alimentacyjnych składa do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hażlachu wniosek o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej łącznie z informacją sądu okręgowego o stanie egzekucji lub zaświadczeniem zagranicznej instytucji egzekucyjnej o stanie egzekucji świadczeń alimentacyjnych za okres trzech ostatnich miesięcy wraz z wymaganą dokumentacją.

Formularze wniosków o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej dostępne są w siedzibie Ośrodka.

Wszelkie istotne informacje dotyczące zaliczki alimentacyjnej można uzyskać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hażlachu bądź pod numerem telefonu: 0 33 85 69 600 w godzinach pracy Ośrodka, tj. od godz. 730 do godz. 1530.

Autor : Beata Balas
Zredagował(a) : Beata Balas
Data wprowadzenia : 2007-07-26 23:18:31
Data ostatniej modyfikacji : 26.07.2007 23:18
Liczba wyświetleń : 367
DRUKUJ


licznik odwiedzin: 167298