logo
Tablica ogłoszeń
PROJEKT PN. "PRACA DŹWIGNIĄ SUKCESU"

Realizacja projektu konkursowego pn. "Praca dźwignią sukcesu" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

 W związku z zawarciem umowy o dofinansowanie, Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie informuje, iż realizuje projekt konkursowy pn. "Praca dźwignią sukcesu" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ( dla osi priorytetowej: VII Regionalny rynek pracy dla Działania 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu dla Poddziałania 7.1.2 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych -RIT).


Celem realizacji projektu jest wzrost aktywności zawodowej osób powyżej 30 roku życia (od dnia 30 urodzin), poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych RIT Subregionu Południowego, poprzez wsparcie zatrudnienia, nabycia potrzebnych na lokalnym rynku pracy kwalifikacji zawodowych oraz wzmocnienia aktywności. Grupę docelową przedmiotowego projektu stanowią osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Cieszynie, które ukończyły 30 rok życia i dla których zgodnie z art. 33 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy został ustalony I lub II profil pomocy należace conajmniej do jednej z poniższych grup:


- kobiety


- osoby z niepełnosprawnościami


- osoby powyżej 50 roku życia


- osoby długotrwale bezrobotne


- osoby o niskich kwalifikacjach


 


W ramach projektu realizowane są następujące formy wsparcia:


- pośrednictwo pracy


- pośrednictwo zawodowe


- staże


- szkolenia zawodowe


- prace interwencyjne


- świadczenia aktywizacyjne


 


Informacje o aktualnie trwających naborach na ww. formy wsparcia pojawiać się będą na stronie internetowej urzędu.  Szczegółowe informacje nt. projektu dostępne sa także na stronie internetowej urzędu pracy tj. www.cieszyn.praca.gov.pl oraz u osób zajmujących się realizacją projektu pod numerem telefonu: 338514991 wew. 117/143.

Autor : PUP Cieszyn
Zredagował(a) : Sylwia Wawrzyczek
Data wprowadzenia : 2017-06-06 14:37:34
Data ostatniej modyfikacji : 06.06.2017 14:37
Liczba wyświetleń : 92
DRUKUJ


licznik odwiedzin: 166574