logo
Świadczenia rodzinne » Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka
Jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka przyznaje się jednorazowo w wysokości 1000,00 zł. Jednorazowa zapomoga przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty:    1 922,00 zł. Wniosek o wypłatę zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego -  w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia, nie później niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Zapomoga przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu. Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawianym przez położną.TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.DOC48 KB POBIERZZaświadczenie lekarskie - druk04.05.2015 13:1045

Autor : Jolanta Prochaska
Zredagował(a) : Anna Kozyra
Data wprowadzenia : 2007-07-27 10:49:18
Data ostatniej modyfikacji : 11.03.2016 07:32
Liczba wyświetleń : 189

Redaktor  Data modyfikacji 
Anna Kozyra  04.05.2015 13:05pokaż tą wersję
Beata Mazur  07.05.2009 09:56pokaż tą wersję
Beata Mazur  07.05.2009 09:19pokaż tą wersję
Beata Mazur  27.07.2007 10:49pokaż tą wersję
DRUKUJ


licznik odwiedzin: 161577