Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hażlachu informuje, że od 1 lipca 2019 roku, w związku z ustawą z dnia 26 kwietnia 2019r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019r. poz. 924), świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało na wszystkie dzieci do 18 roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

Również od 1 lipca 2019r. prawo do świadczenia wychowawczego nie będzie już uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko.

Wprowadzono także szczególny, 3-miesięczny termin, liczony od dnia urodzenia dziecka, na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze na nowo narodzone dziecko.

Wnioski o przyznanie świadczenia 500+ na nowych zasadach będzie można składać:
- online od 1 lipca 2019r. (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS),
- tradycyjnie od 1 sierpnia 2019r. (w siedzibie Ośrodka lub listownie pocztą).

Przyznanie świadczenia 500+ nie wymaga wydania decyzji. Przesyłana jest natomiast informacja o przyznaniu świadczenia wychowawczego (500+) na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku.

W przypadku, gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej – ma możliwość odebrania od organu informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego. Nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia 500+ nie wstrzymuje wypłaty tego świadczenia.

Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na nowych zasadach tj. od 1 lipca 2019r., rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019r. do 30 września 2019r.

Oznacza to, że tylko złożenie wniosku do końca września 2019r. gwarantuje takiemu rodzicowi, że świadczenie wychowawcze na nowych zasadach zostanie wypłacone z wyrównaniem od lipca 2019r.

Jeżeli rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września 2019r. świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.

Termin wypłaty świadczeń zależy od miesiąca, w którym zostanie złożony wniosek:

Złożenie wniosku
w okresie:
Wypłata świadczenia:
Wyrównanie
od miesiąca:
od 1 lipca 2019r.
do 31 sierpnia 2019r.
do dnia 31 października 2019r.
od lipca 2019r.
od 1 września 2019r.
do 30 września 2019r.
do dnia 30 listopada 2019r.
od lipca 2019r.
od 1 października
do 31 października 2019r.
do dnia 31 grudnia 2019r.
od października 2019r.
od 1 listopada 2019r.
do 30 listopada 2019r.
do dnia 31 stycznia 2020r.
od listopada 2019r.
od 1 grudnia 2019r.
do 31 stycznia 2020r.
do dnia 29 lutego 2020r.
od miesiąca złożenia wniosku

Rodzice, którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019r., składają od 1 lipca 2019r. jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na wszystkie dzieci.

W ten sposób otrzymają od 1 lipca 2019r. prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają 500+), natomiast od 1 października br. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do 30 września 2019r.).

Właściwy organ wyśle wnioskodawcy na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej informację potwierdzającą przyznanie świadczenia, zaś w przypadku braku adresu e-mailowego osoba ta będzie mogła odebrać informację o przyznaniu świadczenia w postaci papierowej w siedzibie Ośrodka.

W przypadku osób, które pracują poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego należy dołączyć:
- aktualne zaświadczenia o zatrudnieniu poszczególnych członków rodziny,
- oświadczenia na potrzeby ustalenia koordynacji (druki dostępne w Ośrodku)
- odpis skrócony aktu małżeństwa lub prawomocne orzeczenie sądu orzekające rozwód lub separację.

Szczegółowych informacji można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Hażlachu, 43-419 Hażlach ul. Główna 57 oraz pod numerem telefonu 33/856-96-00 w godzinach pracy Ośrodka.

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 492
Podmiot udostępniający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hażlachu
Nazwa dokumentu: Program "Rodzina 500+" od lipca 2019
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Sojka Marek
Osoba, która udostępnia informację: Sojka Marek
Data wytworzenia informacji: 17.09.2020 07:33:20
Data udostępnienia informacji: 17.09.2020 07:36:22
Data ostatniej aktualizacji: 10.12.2020 07:21:56
Rejestr zmian