logo
Świadczenia rodzinne » Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego » Dodatki do zasiłku rodzinnego
z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania


Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania przysługuje:

- w wysokości 105,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości w której znajduje się szkoła ponadgimnazjalna lub artystyczna do której uczęszcza dziecko, 

-   w związku z dojazdem dziecka z miejsca zamieszkania do miejscowości w której znajduje się szkoła ponadgimnazjalna, a także artystyczna w wysokości 63,00 zł miesięcznie

Dodatek przysługuje przez 10 miesięcy w roku w okresie pobierania nauki od września do czerwca następnego roku kalendarzowego.


Więcej »licznik odwiedzin: 142299