logo
Świadczenia rodzinne » Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego » Dodatki do zasiłku rodzinnego
z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka przysługuje na dziecko do ukończenia 16 roku życia legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub powyżej 16 roku życia do ukończenia 24 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Przysługuje miesięcznie w wysokości 80,00 zł na dziecko wieku do ukończenia 5 roku życia oraz w wysokości 100,00 zł na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia


Więcej »licznik odwiedzin: 142294