logo
Świadczenia rodzinne » Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego » Dodatki do zasiłku rodzinnego
z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka w wieku:


1) do ukończenia 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności,


2) powyżej 16 roku życia do ukończenia 24 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności,


 


Dodatek ten rzysługuje miesięcznie w wysokości 90,00 zł na dziecko wieku do ukończenia 5 roku życia oraz w wysokości 110,00 zł na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Więcej »licznik odwiedzin: 260130