logo
Świadczenia rodzinne » Świadczenia opiekuńcze
Zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

-niepełnosprawnemu dziecku

-osobie niepełnosprawnej powyżej 16 roku życia jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub umiarkowanym jeżeli niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 21 roku życia

-osobie, która ukończyła 75 lat

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje w wysokości 153,00 zł miesięcznie.

Jeżeli osoba w okresie trzech miesiecy od wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności złoży wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego prawo to ustala się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.

Więcej »licznik odwiedzin: 161551