logo
Świadczenia rodzinne » Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dzieckaJednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka przyznaje się jednorazowo w wysokości 1000,00 zł. Przysługuje bez względu na dochód, wniosek o wypłatę zapomogi  składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego -  w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia. 

Autor : Janina Banot
Zredagował(a) : Beata Balas
Data wprowadzenia : 2007-07-26 23:30:38
Data ostatniej modyfikacji : 26.07.2007 23:30
Liczba wyświetleń : 361
DRUKUJ


licznik odwiedzin: 167358