logo
Tablica ogłoszeń
Projekt konkursowy pn. "Stawiamy na działanie"Od dnia 01.06.2016 r. do dnia 31.12.2017 r. Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie realizuje projekt konkursowy pn. "Stawiamy na działanie", który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 1.2.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Priorytet I - Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 - Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 - Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego). Głównym celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych.
Projekt skierowany jest do 35 osób poniżej 25 roku życia, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Cieszynie jako bezrobotni, dla których zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy został ustalony II profil pomocy, które zaliczają się do grupy NEET, które nie pracują, nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, w szczególności należących do poniższych grup:
- osoby o niskich kwalifikacjach (posiadające wykształcenie co najwyżej ponadgimnazjalne),
- osoby bez doświadczenia lub z małym doświadczeniem zawodowym (nigdy nie były zatrudnione lub posiadające doświadczenie uzyskane w trakcie zatrudnienia nie przekraczające 6 miesięcy),
- osoby wychowujące co najmniej jedno dziecko do 6 lat.
W projekcie realizowane będą formy wsparcia takie jak:
- warsztaty z aktywnego poruszania się po rynku pracy,
- staże u pracodawców (w formie stażu oraz bonu stażowego),
- indywidualne poradnictwo zawodowe,
- pośrednictwo pracy.

Rekrutacja uczestników odbywa się od 11 lipca 2016 r. na podstawie formularzy zgłoszeniowych. Szczegółowe informacje nt. projektu dostępne są także na stronie internetowej urzędu pracy, tj. www.pup.cieszyn.pl oraz u osób zajmujących się realizacją projektu pod numerami telefonu: 338514991 wew.120/143/105.TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
?3925.7 KB POBIERZ18.07.2016 09:1824

Autor : PUP Cieszyn
Zredagował(a) : Anna Kozyra
Data wprowadzenia : 2016-07-18 09:17:13
Data ostatniej modyfikacji : 18.07.2016 09:17
Liczba wyświetleń : 168
DRUKUJ


licznik odwiedzin: 166522