logo
Tablica ogłoszeń
INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU NABORU DO PROJEKTU

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU NABORU DO PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO PN. "AKTYWNY POWIAT CIESZYŃSKI - PROGRAM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ W OBSZARZE POMOCY SPOŁECZNEJ"

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hażlachu informuje, że ukończony został nabór uczestników do Projektu Pozakonkursowego pn. "Aktywny Powiat Cieszyński - program aktywizacji społeczno-zawodowej w obszarze pomocy społecznej"

w ramach:
Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne
Działania 9.1 Aktywna integracja
Poddziałania 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie w partnerstwie z Gminą Hażlach.

Autor : Małgorzata Liszka-Leowska
Zredagował(a) : Anna Kozyra
Data wprowadzenia : 2016-06-10 11:25:50
Data ostatniej modyfikacji : 10.06.2016 11:25
Liczba wyświetleń : 148
DRUKUJ


licznik odwiedzin: 166560