logo
Tablica ogłoszeń
Projekt pozakonkursowy pn. "Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Cieszynie (II)"
A R T Y K U Ł   A R C H I W A L N Y


W związku z zawarciem umowy o dofinansowanie projektu, Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie informuje, iż realizuje projekt pozakonkursowy pn.: Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Cieszynie (II)", który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy.

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych, które ukończyły 30 rok życia i są zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Cieszynie, dla których w rozumieniu art.33 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy został ustalony I lub II profil pomocy oraz należących co najmniej do jednej z poniższych grup:
- osoby powyżej 50 roku życia,
- kobiety,
- osoby z niepełnosprawnościami,
- osoby długotrwale bezrobotne,
- osoby o niskich kwalifikacjach.
Wszyscy uczestnicy projektu będą obejmowani wsparciem zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w tym identyfikacją stopnia oddalenia od rynku pracy, czyli ustaleniem profilu pomocy oraz przygotowaniem bądź aktualizacją Indywidualnego Planu Działania (IPD) i w konsekwencji realizacją pośrednictwa pracy lub poradnictwa zawodowego.

W ramach projektu oprócz wymienionych wyżej usług rynku pracy (pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe) realizowane są następujące formy wsparcia:
- staże,
- przyznawanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej,
- szkolenia "ABC Przedsiębiorczości" dla osób, którym zostaną przyznane środki na podjęcie własnej działalności gospodarczej,
- szkolenia grupowe,
- refundacja kosztów wyposażonego lub doposażonego stanowiska pracy,
- prace interwencyjne.

Informacje o aktualnie trwających naborach na ww. formy wsparcia znajdują się na stronie internetowej urzędu. Ponadto, informacje nt. projektu oraz poszczególnych form wsparcia można uzyskać bezpośrednio w Powiatowym Urzędzie Pracy w Cieszynie lub dzwoniąc do urzędu pracy pod numer 338514991.

Dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 1 801 790,70 zł.


Autor : 
Zredagował(a) : Anna Kozyra
Data wprowadzenia : 2016-05-05 12:27:21
Data ostatniej modyfikacji : 05.05.2016 12:27
Liczba wyświetleń : 123

Redaktor  Data modyfikacji 
Anna Kozyra  05.05.2016 12:34pokaż tą wersję
Anna Kozyra  05.05.2016 12:38pokaż tą wersję
DRUKUJ


licznik odwiedzin: 167276