logo
Tablica ogłoszeń
Projekt pozakonkursowy pn. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie cieszyńskim (II)"

Informacja o projekcie "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie cieszyńskim (II)" realizowanym przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie

Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie w okresie od 01.02.2016 r. do 31.12.2016 r. realizuje projekt pozakonkursowy pn. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie cieszyńskim (II)", który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Celem szczegółowym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie cieszyńskim, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu - tzw. młodzież NEET.

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych, które nie ukończyły 30 roku życia i są zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Cieszynie, dla których zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy został ustalony I lub II profil pomocy oraz które nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu.

Wszyscy uczestnicy projektu będą obejmowani wsparciem zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w tym identyfikacją stopnia oddalenia od rynku pracy, czyli ustaleniem profilu pomocy oraz przygotowaniem bądź aktualizacją Indywidualnego Planu Działania (IPD) i w konsekwencji realizacją pośrednictwa pracy lub poradnictwa zawodowego.

W ramach projektu oprócz wymienionych wyżej usług rynku pracy (pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe) realizowane są następujące formy wsparcia:
- staże,
- przyznawanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej,
- szkolenia "ABC Przedsiębiorczości" dla osób, którym zostaną przyznane środki na podjęcie własnej działalności gospodarczej,
- szkolenia grupowe,
- bony szkoleniowe,
- bony na zasiedlenie.

Informacje o aktualnie trwających naborach na ww. formy wsparcia w ramach projektu znajdują się na stronie internetowej urzędu pracy oraz u pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Cieszynie pod numerem telefonu 338514991.

Wartość projektu wynosi 2 929 902,00 zł, w tym wkładu Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 2 469 321,40 zł.


Autor : PUP Cieszyn
Zredagował(a) : Anna Kozyra
Data wprowadzenia : 2016-04-18 08:04:31
Data ostatniej modyfikacji : 18.04.2016 08:04
Liczba wyświetleń : 168
DRUKUJ


licznik odwiedzin: 166566