logo
500 +
Rodzina 500+. Świadczenie wychowawcze
A R T Y K U Ł   A R C H I W A L N Y


Od 1 kwietnie 2016 roku w tutejszym ośrodku
osoby zamieszkujące na terenie gminy Hażlach mogą składać wnioski o
przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego na dzieci tzw. 500 złotych
na dziecko.
Wniosek o przyznanie prawa do świadczenia może złożyć:

  • matka,
  • ojciec,
  • opiekun faktyczny dziecka (tj. osoby faktycznie opiekującej się
    dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o
    przysposobienie dziecka)
  • opiekun prawny dziecka


Świadczenie przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia
w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie i jest
podzielne na dni, co jest istotne w przypadku ustalania wysokości
świadczenia na dzieci nowonarodzone za miesiąc urodzenia lub wchodzące w
danym miesiącu w okres pełnoletności.

Terminy i okresy na jakie przyznawane jest prawo do świadczenia wychowawczego:

Pierwszy okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, rozpoczyna się 1 kwietnia 2016 r. i kończy się dnia 30 września 2017 r.
- z zaznaczeniem, że prawo do świadczenia wychowawczego ustala się nie
wcześniej niż od dnia 1 kwietnia 2016r. i/lub odpowiednio: urodzenia się
dziecka, objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka.W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do
świadczenia wychowawczego w terminie trzech mie

Autor : 
Zredagował(a) : Anna Kozyra
Data wprowadzenia : 2016-03-09 08:00:16
Data ostatniej modyfikacji : 18.03.2016 12:18
Liczba wyświetleń : 225

Redaktor  Data modyfikacji 
Anna Kozyra  18.03.2016 12:22pokaż tą wersję
Anna Kozyra  18.03.2016 12:23pokaż tą wersję
Sylwia Wawrzyczek  18.03.2016 12:29pokaż tą wersję
Sylwia Wawrzyczek  09.05.2018 09:00pokaż tą wersję
Sylwia Wawrzyczek  09.05.2018 09:11pokaż tą wersję

Redaktor  Data modyfikacji 
Anna Kozyra  18.03.2016 12:11pokaż tą wersję
Anna Kozyra  18.03.2016 12:06pokaż tą wersję
Anna Kozyra  09.03.2016 08:00pokaż tą wersję
DRUKUJ


licznik odwiedzin: 166529