logo
Tablica ogłoszeń
Ogłoszenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hażlachu

Informacja o realizacji projektu "Aktywny powiat cieszyński-program aktywizacji społeczno-zawodowej obszarze pomocy społecznej


 


Projekt
ws
półfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego

Priorytet IX,
Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.6Ogłoszenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w HażlachuGmina Hażlach wraz z innymi Gminami Powiatu
Cieszyńskiego tj.: Brenna, Cieszyn, Dębowiec, Goleszów, Chybie, Istebna,
Skoczów, Strumień, Ustroń, Wisła, Zebrzydowice w partnerstwie z Powiatowym
Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie realizuje projekt pozakonkursowy pn. "Aktywny powiat cieszyński -
program aktywizacji społeczno-zawodowej w obszarze pomocy społecznej"
w
ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne Działania 9.1 Aktywna
integracja
Podziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób
i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym
Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.


Uczestnikiem Projektu może być osoba, która
zamieszkuje teren powiatu cieszyńskiego, korzysta ze świadczeń pomocy
społecznej oraz nie korzysta z tego samego typu wsparcia w innych
Działaniach i Priorytetach współfinansowanych przez Unie Europejską.W ramach Projektu organizowane będą: • kursy,
  szkolenia edukacyjne i zawodowe dostosowane do indywidualnych
  predyspozycji  oraz potrzeb rynku pracy,
 • szkolenia
  miękkie z zakresu doradztwa zawodowego i psychologii,
 • indywidualne
  spotkania z doradcą zawodowym, psychologiem,
 • staże
  zawodowe,
 • indywidualne
  porady specjalistyczne (psycholog, doradca zawodowy, prawnik),
 • wizyty
  studyjne oraz imprezy integracyjne.
Działania prowadzone przez Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Hażlachu skierowane są do osób i rodzin  zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
w szczególności do:

 • osób
  z rodzin niepełnych,
 • osób
  bezrobotnych,
 • osób
  z rodzin, w których występują
  problemy opiekuńczo-wychowawcze lub w prowadzeniu gospodarstwa domowego  


           
Udział w Projekcie ma na celu między innymi: podwyższenie kwalifikacji
zawodowych oraz integrację społeczno-zawodową osób doświadczających wykluczenia
społecznego.           
Osoby zainteresowane oraz spełniające powyższe kryteria proszone są
o osobisty kontakt z Pracownikami Socjalnymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Hażlachu.           
Nabór uczestników do Projektu trwa od  4 stycznia 2016 r. do momentu
uzyskania wymaganej liczby osób biorących udział w Projekcie
.           

Biuro Pracowników Socjalnychod  poniedziałku do piątku  w godz. 7:30 - 10:0043-419 Hażlach ul. Główna 57Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hażlachutel.:  33 8569 600fax.: 33 8569 323

Pracownicy
Socjalni:


Małgorzata Liszka-LeowskaMagdalena
Bąkowska 
TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
?28 KB POBIERZ14.01.2016 08:2528

Autor : Małgorzta Liszka-Leowska
Zredagował(a) : Anna Kozyra
Data wprowadzenia : 2016-01-14 08:19:42
Data ostatniej modyfikacji : 14.01.2016 08:32
Liczba wyświetleń : 265

Redaktor  Data modyfikacji 
Anna Kozyra  14.01.2016 08:26pokaż tą wersję
Anna Kozyra  14.01.2016 08:26pokaż tą wersję
Anna Kozyra  14.01.2016 08:25pokaż tą wersję
Anna Kozyra  14.01.2016 08:23pokaż tą wersję
Anna Kozyra  14.01.2016 08:19pokaż tą wersję
DRUKUJ


licznik odwiedzin: 166527