logo
Tablica ogłoszeń
Projekt pn. Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30 +

Informacja o projekcie realizowanym przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie pn. Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Cieszynie (I)

Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie informuje, że od dnia 01.04.2015 r. do 31.12.2015 r. realizuje projekt pn. Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Cieszynie (I) współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Działanie 7.2 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia  - projekty pozakonkursowe (dla publicznych służb zatrudnienia).
Cel projektu - zwiększenie możliwości zatrudnienia osób powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy zarejestrowanych jako osoby bezrobotne.
Grupa docelowa projektu - osoby bezrobotne w wieku 30 + zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Cieszynie z ustalonym I lub II profilem pomocy i należące do co najmniej jednej z poniższych grup:
- osób powyżej 50 roku życia,
- kobiet,
- osób długotrwale bezrobotnych,
- osób niepełnosprawnych,
- osób o niskich kwalifikacjach.
W projekcie realizowane są następujące formy wsparcia:
- pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe,
- staże,
- szkolenia grupowe,
- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej,
- refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla  skierowanej osoby bezrobotnej.
Informację o aktualnie trwających naborach na w/w formy wsparcia znajdują się na stronie internetowej urzędu.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej  www.pup.cieszyn.pl oraz u koordynatora projektu pod numerem telefonu: 33-851-49-91 wew. 143/105.
Autor : Anna Kozyra
Zredagował(a) : Anna Kozyra
Data wprowadzenia : 2015-10-07 14:10:47
Data ostatniej modyfikacji : 07.10.2015 14:40
Liczba wyświetleń : 174

Redaktor  Data modyfikacji 
Anna Kozyra  07.10.2015 14:10pokaż tą wersję
DRUKUJ


licznik odwiedzin: 166515