logo
Tablica ogłoszeń
Informacja o projekcie realizowanym przez Powiatowy Urząd Pracy w CieszynieOd 24 lutego 2015r. Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie rozpoczął rekrutację do projektu młodzież stela na staż się wybiera", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Poddziałanie 6.1. PO KL). Do udziału w projekcie mogą zgłosić się osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Cieszynie, zamieszkujące powiat cieszyński, poniżej 30 roku życia, które kwalifikują się na staż (zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienie i instytucjach rynku pracy posiadają określony II profil pomocy), w szczególności osoby bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego.

Rekrutacja realizowana będzie na podstawie złożonych formularzy zgłoszeniowych. Więcej informacji można uzyskać u pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Cieszynie oraz na stronie internetowej PUP w Cieszynie: www.pup.cieszyn.pl.
Autor : Anna Kozyra
Zredagował(a) : Beata Mazur
Data wprowadzenia : 2015-03-06 10:49:34
Data ostatniej modyfikacji : 06.03.2015 10:49
Liczba wyświetleń : 203
DRUKUJ


licznik odwiedzin: 166572