logo
Karta dużej rodziny
Informacja o uzyskaniu Karty Dużej Rodziny
Informacja o uzyskaniu Karty Dużej Rodziny

Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Hażlachu informuje, iż od dnia 16 czerwca
2014 roku przyjmowane są wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny.
Uprawnione do otrzymania Kart są rodziny wielodzietne niezależnie od
dochodu, z co najmniej trojgiem dzieci:

 1. w wieku do ukończenia 18 roku życia;
 2. w wieku do ukończenia 25 roku życia- w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej;
 3. bez
  ograniczeń wiekowych- w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem
  o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
Wniosek
o przyznanie karty składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce
zamieszkania członka rodziny wielodzietnej. Karta Dużej Rodziny będzie
uprawniała do możliwości skorzystania ze zniżek oraz dodatkowych
uprawnień. Posiadacze Karty będą mieli możliwość skorzystania z katalogu
oferty kulturalnej, rekreacyjnej, czy transportowej na terenie całego
kraju. Pozwoli to na obniżenie kosztów comiesięcznych rachunków oraz
umożliwienia spędzenia aktywnego czasu dla całej wielodzietnej rodziny.

Wnioski
o wydanie Karty Dużej Rodziny można pobrać ze strony internetowej
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej  www.mpips.gov.pl oraz BIP
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hażlachu
www.gops.hazlach.samorzady.pl

Druki wniosku są również dostępne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Hażlachu.

Składając
wniosek o wydanie Karty okazuje się oryginały lub odpisy dokumentów
potwierdzających uprawnienia do przyznania Karty w szczególności:
 1. w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica- dokument potwierdzający tożsamość;
 2. w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia- akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
 3. w
  przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia- dokument potwierdzający
  tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym
  terminie ukończenia nauki w danej placówce;
 4. w przypadku dzieci
  legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu
  niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia- dokument
  potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym
  stopniu niepełnosprawności;
 5. w przypadku dzieci umieszczonych w
  rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka - postanowienie o
  umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
 6. w
  przypadku osób, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca
  2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej-
  zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub
  rodzinnym domu dziecka.
Bliższe informacje na temat Karty
Dużej Rodziny można uzyskać w siedzibie naszego Ośrodka  lub pod numerem
telefonu 33 8569 600. Aktualny wykaz uprawnień wynikających z Karty
Dużej Rodziny dostępny jest na stronie www.rodzina.gov.pl

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
?11.4 KB POBIERZOświadczenie13.02.2015 07:3948

Autor : Malwina Dawczyk-Neblik
Zredagował(a) : Marek Sojka
Data wprowadzenia : 2015-02-13 07:37:23
Data ostatniej modyfikacji : 13.02.2015 07:37
Liczba wyświetleń : 184
DRUKUJ


licznik odwiedzin: 167354