logo
Przyjmowanie i załatwianie spraw » Informacja dla osób niepełnosprawnych
INFORMACJA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCHINFORMACJA  W SPRAWIE REALIZACJI UPRAWNIENIA WYNIKAJĄCEGO Z USTAWY O JĘZYKU MIGOWYM I INNYCH ŚRODKACH KOMUNIKOWANIA SIĘ

Od 1 kwietnia 2012 roku weszła w życie ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się, która daje prawo osobom niesłyszącym i głuchoniemym do korzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędach. Usługa tłumacza jest bezpłatna dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

W związku z powyższym osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z usługi tłumacza, zobowiązana jest zgłosić taki zamiar co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Hażlachu.

Zgłoszenia przyjmowane są w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hażalchu w godzinach pracy Ośrodka w nastąpujących formach:

1) telefonicznie -  nr tel. 33 85 69 600

2) faxem - nr tel.fax 33 85 69 323

3) e-mail: gops@hazlach.pl

4) drogą pocztową.

Powyższe uprawnienia regulują:

1) ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania ( Dz. U. Nr 209, poz. 1243);

2) ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. Uz z 2001r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) 

Autor : Dziadek Monika
Zredagował(a) : Beata Mazur
Data wprowadzenia : 2012-10-19 12:12:41
Data ostatniej modyfikacji : 19.10.2012 12:12
Liczba wyświetleń : 438
DRUKUJ


licznik odwiedzin: 166528