logo
Tablica ogłoszeń
Informacja dotycząca świadczeń rodzinnychGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hażlachu informuje, że:

  1. Okres zasiłkowy rozpoczynający się w dniu 1 września 2008r. na który ustala się prawo do świadczeń rodzinnych przedłuża się do dnia 31 października 2009r. zmiana decyzji następuje z urzędu i nie wymaga zgody strony.
  2. Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2009/2010 będą przyjmowane od dnia 1 września 2009r. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września 2009r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada 2009r. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października 2009r. do dnia 30 listopada 2009r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia 2009r.
  3. Od 1 listopada 2009r. przy ubieganiu się o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka  (tzw. becikowe), jak również o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka wymagane będzie przedłożenie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego, że matka dziecka pozostawała pod opieką lekarską nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu. Powyższy warunek nie dotyczy opiekunów prawnych dziecka i osób, które wystąpiły do sądu o przysposobienie dziecka, jak również osób, które złożą wnioski o powyższe świadczenia przed 1 listopada 2009r. Opisane zmiany wynikają z art. 7 i 18 ustawy z dnia 6 grudnia 2008r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 237, poz. 1654).  

 

 

Autor : Jolanta Prochaska
Zredagował(a) : Beata Mazur
Data wprowadzenia : 2009-05-11 12:53:39
Data ostatniej modyfikacji : 11.05.2009 12:53
Liczba wyświetleń : 645
DRUKUJ


licznik odwiedzin: 166537