logo
Świadczenia rodzinne » Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego » Dodatki do zasiłku rodzinnego » z tyt. opieki nad dzieckiem w ok. korzystania z ur. wych
Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
A R T Y K U Ł   A R C H I W A L N Y


Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego przysługuje matce lub ojcu dziecka  albo opiekunowi faktycznemu, jeżeli dziecko pozostaje pod jego opieką faktyczną, uprawnionemu do urlopu wychowawczego, nie dłużej jednak niż przez okres:

- 24 miesięcy kalendarzowych

- 36 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad więcej niż nad jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu

- 72 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności

Prawo do dodatku przysługuje osobie, która bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego pozostawała w stosunku pracy przez okres co najmniej 6 miesięcy.

Dodatek przysługuje w wysokości 400,00 zł miesięcznie.

Autor : Janina Banot
Zredagował(a) : Beata Balas
Data wprowadzenia : 2007-07-27 10:33:11
Data ostatniej modyfikacji : 27.07.2007 10:33
Liczba wyświetleń : 524

Redaktor  Data modyfikacji 
Beata Mazur  04.05.2015 13:33pokaż tą wersję
DRUKUJ


licznik odwiedzin: 167347